Drukāt

Elektroenerģijas tirgus Latvijā

Ziemeļvalstu elektroenerģijas biržas AS „Nord Pool Spot” (NPS) Latvijas tirdzniecības apgabals tika veiksmīgi atvērts 2013.gada 3.jūnijā, kas spēlēja izšķirošo lomu, lai Baltijas energosistēmas pilnvērtīgi savienotos ar Eiropas energosistēmām un, izveidotu uz Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgus principiem balstītu, kopējo elektroenerģijas tirgu. Kopējā elektroenerģijas tirgus atvēršana notika saskaņā ar stratēģisko Baltijas valstu attīstības dokumentu “Baltic Energy Market Interconnection Plan” (BEMIP). Visu Baltijas valstu integrāciju Eiropas energosistēmās pēc nozīmīguma var salīdzināt ar Baltijas valstu iestāšanos  Eiropas Savienībā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, elektroenerģijas tirgu Latvijā organizē, sadarbībā ar Latvijas Pārvades sistēmas operatoru AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), AS „Nord Pool Spot” (NPS) elektroenerģijas biržu, kas ir elektroenerģijas tirdzniecības vietne Latvijas Republikā, kurā tirdzniecības apgabala ietvaros vai starp atsevišķiem tirdzniecības apgabaliem, ar piedāvājumu un pieprasījumu starpniecību elektroenerģijas biržas dalībnieki pērk un pārdod elektroenerģiju. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver arī fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu.

Visiem tirgus dalībniekiem, kas darbosies Latvijas elektroenerģijas tirgū,  sava darbība jāorganizē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, no kā izriet, ka tirgus dalībnieki darījumus, kas pārsniedz tirdzniecības apgabala ietvarus un ietver fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu, veic tikai elektroenerģijas biržā. Viena tirdzniecības apgabala ietvaros darījumus, kas saistīti ar fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu, tirgus dalībnieki var veikt gan elektroenerģijas biržā, gan savstarpēji vienojoties.

Atvērtais Latvijas elektroenerģijas tirdzniecības apgabals un ieviestais nākošās dienas elektroenerģijas tirgus ELSPOT dod iespēju tirgus dalībniekiem iesniegt savus cenu piedāvājumus darījumiem, kuri notiks nākošajā dienā. Nākamais solis elektroenerģijas tirgus attīstībai Latvijā bija tekošās dienas ELBAS tirgus izveidošana. ELBAS tirgus Latvijā bija veiksmīgi atvērts 2013.gada 10.decembrī. Atšķirība tekošās dienas elektroenerģijas tirgum no nākamās dienas tirgus ir tāda, ka cenu piedāvājumi tiek iesniegti darījumiem, kuri notiks tekošajā dienā pēc tam, kad būs publicēti ELSPOT tirdzniecības sesijas rezultāti. Abu tirgu esamība nodrošina ne tikai lielāku Latvijas elektroenerģijas tirgus likviditāti, bet arī efektīvāku caurlaides spēju izmantošanu un nodrošina tirgus dalībniekus ar uzticamu un caurspīdīgu elektroenerģijas cenu.