Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - septembris 2017

Latvijā septembrī neto patērētas  573 342 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 37,69 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 93% apmērā.

2017.gada septembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Septembris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Septembris 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 342 660 57% 83 561
Termoelektrostacijās 74 577 17% 75 676
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 4 025 -9% 2 724
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 112 484 3% 105 129
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 533 745 35% 267 090

  Septembris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Septembris 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 353 527 -25% 491 493
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 313 931 8% 205 998
Latvijas elektroenerģijas saldo 39 597 (iztrūkums) -78% (iztrūkums) 285 495 (iztrūkums)

  Septembris 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Septembris 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 573 342 MWh -0,1% 552 585 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 93% 24 (procentpunkti) 48%

Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 35% 15 5% 92%
EE  LV 50% -6 11% 89%
LBI → LT 6% -6 0% 22%
LT  LV 0,8% -5 0% 12%
PL  LT 16% -12 0% 71%
LT  PL 32% 2 0% 80%
SE4 → LT 54% -16 0% 100%
FI  EE 15% -6 0% 50%
  Septembris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Septembris 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 26 871 -35% -80%
  Septembris 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Septembris 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 40,41 -14% 29,76
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 38,05 -14% 27,76

Septembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 93%

Septembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 93 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, ir palielinājums par 45 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš septembrī bija 573 342 MWh un, salīdzinājumā ar augustu, tas samazinājās par 0,1%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, palielinājās par 4%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, septembrī Daugavas ūdenīgums bija 194% apmērā no mēneša normas, līdz ar to hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 57%, bet, salīdzinot ar 2016.gada septembri - kāpums par 310%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 17%, bet, salīdzinot ar 2016.gada septembri, samazinājums par 1%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 533 745 MWh, kas ir par 35% vairāk nekā augustā, bet salīdzinājumā ar 2016.gada septembri, ir palielinājums par 100%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 35% salīdzinājumā ar augustu un bija 26 871MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada septembri – samazinājums par 80%.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 270 371 MWh, bet Polija caur LitPol Link - 28 202 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 54%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 16 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 16%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 12 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 32%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir pieaugums par 2 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 50%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas samazinājās par 6 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 89%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 11% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 16 440 MWh līdz 20 806 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 3%

Septembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 37,69 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar augustu, cena palielinājās par 1%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri, kad tā bija 34,03 eiro par megavatstundu, palielinājums ir par 10,76%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 30,7 eiro par megavatstundu līdz pat 47 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 89% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 86% no visām mēneša stundām.

Septembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 37,27 eiro par megavatstundu, kas bija par 3% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada septembri, par 15% augstāka (32.40 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99,7% no septembra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 98%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu - 86% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 37,27 3% 24,21 80,43 30,6 46,7
NP Igaunija 37,27 3% 24,21 80,43 30,6 46,7
NP Latvija 37,69 1% 24,21 80,43 30,7 47,0
NP Lietuva 37,79 1% 24,21 80,43 30,7 47,1
NP Zviedrija (SE4) 36,93 9% 24,21 80,43 29,3 47,1
POLPX Polija 39,50 3% 19,9 242,6 31,2 74,9
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Maijs 2016, %
NP FI & EE 99,7% 1 99%
NP EE & LV 89% 3 74%
NP LV & LT 98% -2 100%
NP LT & SE4 86% 20 44%

 

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena