Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - septembris 2016

Latvijā septembrī neto patērētas  552 585 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 34,03 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 48% apmērā.

2016.gada septembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Septembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Septembris 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 83 561 -50% 41 377
Termoelektrostacijās 75 676 5% 200 919
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 2 724 -41% 3 482
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 105 129 -5% 98 195
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 267 090 -25% 343 974
  Septembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Septembris 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 491 493 -5% 472 702
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 205 998 -34% 253 795
Latvijas elektroenerģijas saldo 285 495 (iztrūkums) 39% (iztrūkums) 218 906 (iztrūkums)
  Septembris 2016 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Septembris 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 552 585 MWh -1% 562 880 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 48% -15 (procentpunkti) 61%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 18% -20 3% 38%
EE  LV4 74% -2 43% 98%
LBI5 → LT 19% 12 0% 90%
LT  LV 4% 2 0% 19%
PL  LT 7% -6 0% 41%
LT  PL 57% 32 0% 93%
SE4 → LT 91% 12 49% 100%
FI  EE 15% 3 0% 65%
  Septembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Septembris 2015
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju6 47 322 195% -64%
  Septembris 2016, EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Septembris 2015
Pārdošanas cena balansēšanas7 elektroenerģijai 29,48 -8,4% -27%
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 27,76 -8,4% -27%

Septembrī vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms pret 2015.gadu samazinās

Septembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 48 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, ir samazinājums par 13 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš septembrī bija 552 585 MWh un, salīdzinājumā ar augustu, tas samazinājās par 1 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, samazinājās par 2%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, septembrī Daugavas ūdenīgums bija 61 % apmērā no mēneša normas, kā rezultātā hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 50%, bet, salīdzinot ar 2015.gada septembri - kāpums 102%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma neliels kāpums par 5%, bet, salīdzinot ar 2015.gada septembri, kritums 62%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 267 090 MWh, kas ir par 25% mazāk nekā augustā, bet salīdzinājumā ar 2015.gada septembri, ir samazinājums  par 22%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool8 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 195% salīdzinājumā ar augustu un bija 47 322 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2015.gada septembri – kritums par 64%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz  Lietuvu 458 855 MWh, bet Polija caur LitPol Link 5 079 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 91%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija pieaugums par 12 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 7%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija samazinājums par 6 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 57%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir pieaugums  par 32 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 74%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 2 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 98%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 43% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 8 271 MWh līdz 17 357 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 1%

Septembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 34,03 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar augustu, cena pieauga par 1%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri, kad tā bija 44,30 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 23%. 2016.gada septembrī mēneša vidējā cena bija zemāka, salīdzinājumā ar visu iepriekšējo gadu septembra mēnešu cenām, kopš Latvijā darbojās elektroenerģijas birža. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 14,46 eiro par megavatstundu, līdz pat 57,68 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 74 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 69% no visām mēneša stundām.

Septembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 32,40 eiro par megavatstundu, kas bija par 3% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2015.gada septembri, par 2% augstāka (31.70 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99% no augusta mēneša stundu skaita.

Līdzīgi kā  augustā, arī septembrī vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 100% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 32,52 4% 14,46 72,04 24,92 40,00
NP Igaunija 32,40 3% 14,46 57,68 24,92 40,00
NP Latvija 34,03 1% 14,46 57,68 27,16 40,08
NP Lietuva 34,03 1% 14,46 57,68 27,16 40,08
NP Zviedrija (SE4) 29,61 -3% 14,46 55,45 23,61 36,64
POLPX Polija 35,77 10% 17,01 117.13 25,73 45,32
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Septembris 2015, %
NP FI & EE 99% -1 14%
NP EE & LV 74% 4 4%
NP LV & LT 100% 0 14%
NP LT & SE4 44% -12 9%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas-Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena