Drukāt

Septembris 2015

Latvijā septembrī patērētas 562 880 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 44.30 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 61% apmērā.

2015. gada septembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Septembris 2015, MWh Augusts 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 41 377 39 212
Termoelektrostacijās 200 919 291 167
Vēja elektrostacijās 3 482 2 996
Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW** 98 195 93 137
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 343 974 426 513
 
  Septembris 2015, MWh Augusts 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 472 702 491 119
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 253 795 350 550
Latvijas elektroenerģijas saldo 218 906 (iztrūkums) 140 568 (iztrūkums)
 
  Septembris 2015 Augusts 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 562 880 MWh 567 081 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 61% 75%
 
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība*** % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 44% -1 28% 69%
EE  LV**** 96% 3 85% 100%
LBI***** → LT 48% -13 23% 81%
 
  Septembris 2015 Augusts 2015 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju***** 131239 MWh 142469 MWh -8%

Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājums tiek kompensēts ar elektroenerģijas importu un vietējām ģenerācijā

     Pārskata periodā IgaunijasLatvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 96%, bet, salīdzinājumā ar augustu, palielinājās par 3 procentpunktiem. IgaunijasLatvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz 85% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, IgaunijasLatvijas starpsavienojumā nebija, rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 13 949 MWh līdz pat 20 816 MWh.

     Septembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 61% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, ir palielinājums par 18 procentpunktiemLatvijas elektroenerģijas patēriņš septembra mēnesī  bija 562 880 MWh un, salīdzinājumā ar augustu, tas samazinājās par 1%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada septembri, būtiski nemainījās.  Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, septembra mēnesī Daugavā ūdens pieplūde bija tikai 29%  apmērā no normas, lai gan nokrišņu daudzums septembrī bija lielāks nekā augustā, upēs turpinājās vasaras mazūdens periods. Upju notece joprojām bija ievērojami mazāka par ilggadējiem vidējiem lielumiemZemais ūdens pieteces līmenis ietekmē saražotās elektroenerģijas apjomu hidroelektrostacijās (kāpums par 6%, bet salīdzinot ar 2014.gada septembri bija kritums 41%), kas netika kompensēts ar TEC saražoto elektroenerģiju (kritums par 31%), bet galvenokārt ar elektroenerģijas importu un, protams, ar vēja elektrostacijām (kāpums par 16%) un mazajām elektrostacijām stacijām (kāpums par 5%). rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 343 974 MWh, kas ir par 19% mazāk nekā augustā.

     Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool Spot****** (NPS) Lietuvas tirdzniecības apgabaluLBI*****. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 8% salīdzinājumā ar augustu un bija 131 239 MWh.

Septembra mēneša vidējā NPS Latvijas  tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena turpina samazināties

     Septembrī vidējā NPS elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 44,30 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar augusta mēnesi, cena samazinājās par 5%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri, samazinājās par 23%, kad bija 57,49 eiro par megavatstundu. NPS Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 10,2 eiro par megavatstundu līdz pat 85.05 eiro par megavatstundu, kas ir jauns, augstākās cenas rekords Latvijas tirdzniecības apgabalam. Latvijas apgabala cena ceturtdaļu no mēneša stundām (25%) bija vienāda ar Igaunijas tirdzniecības apgabala cenu, bet augustā šis periods bija 28% no visām mēneša stundām.

     Septembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 31,70 eiro par megavatstundu, kas bija par 2% augstāka nekā augustā, bet, salīdzinot ar 2014.gada septembri, par 26% zemāka (42,97 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cena bija vienāda 99% no septembra mēneša stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar augusta mēnesi, ir palicis nemainīgs.

     Septembrī vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 44,30 eiro par megavatstundu un salīdzinot mēneša stundas cenu starp Latviju un Lietuvu, var secināt, ka cena bija vienāda 100% no septembra stundu skaita, kas ir bez izmaiņām, salīdzinot ar augusta mēnesi.  

Apgabals Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 31,75 2% 3,43 69,99 17,95 41,55
NPS Igaunija 31,70 2% 3,43 69,99 17,95 41,55
NPS Latvija 44,30 -5% 10,20 85,05 36,98 54,16
NPS Lietuva 44,30 -5% 10,20 85,05 36,98 54,16
 
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
NPS FI & EE 99% 0
NPS EE & LV 25% -3
NPS LV & LT 100% 0

* Atbilstoši European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas -Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
****** Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.