Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - oktobris 2017

Latvijā oktobrī neto patērētas  638 624 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 33,70 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 98% apmērā.

2017. gada oktobris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija
Oktobris 2017, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Oktobris 2016, MWh
Hidroelektrostacijās
362 482
6 %
92 586
Termoelektrostacijās
118 8184
58 %
301 903
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās
6 315
 57 %
6 508
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1
137 065
22 %
128 100
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms
624 045
17 %
529 096
 
Oktobris 2017, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Oktobris 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija
368 083
4 %
290 670
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija
353 504
13%
199 023
Latvijas elektroenerģijas saldo
14 579 (iztrūkums)
-63 % (iztrūkums)
91647 (iztrūkums)
 
Oktobris 2017
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Oktobris 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2
638 624 MWh
11 %
620 743 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas
98 %
5 (procentpunkti)
85 %
Starpsavienojumi
Vidējā mēneša noslogotība3 %
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)
Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
 LV -> LT
43%
8
2%
78%
 EE -> LV
53%
3
9%
84%
 LBI -> LT
15%
9
1%
46%
LT -> LV
3%
2
0%
23%
PL->LT
9%
-6
0%
48%
LT->PL
54%
21
0%
92%
SE4->LT
76%
23
9%
100%
FI->EE
19%
4
0%
64%
 
 
Oktobris 2017
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Izmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada septembri
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4
62 196 MWh
131 %
-56 %
 
 
Oktobris 2017 EUR/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Oktobris 2016
EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai
30.98
-23 %
 
50,08
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai
29.17
 
-23 %
 
47,16

Oktobrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 98%

Oktobrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 98 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri, ir palielinājums par 13 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš oktobrī bija  638 624 MWh un, salīdzinājumā ar septembri, tas palielinājās par 11%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri, palielinājās par 3%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, oktobrī Daugavas ūdenīgums bija 173% apmērā no mēneša normas, līdz ar to hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 6%, bet, salīdzinot ar 2016.gada oktobri - kāpums par 292%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 58%, bet, salīdzinot ar 2016.gada oktobri, samazinājums par 61%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 624 045 MWh, kas ir par 17% vairāk nekā septembrī, bet salīdzinājumā ar 2016.gada oktobri, ir palielinājums par 18%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[6] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās  par 131% salīdzinājumā ar septembri un bija 62 196MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada oktobri – samazinājums par 56%.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 382 663 MWh, bet Polija caur LitPol Link - 29 060 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 76%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 23 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 9%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 6 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 54%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir pieaugums par 21 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 53%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas pieaugums par 3 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 84%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 9% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 1 617 MWh līdz 16 289 MWh.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums 11%

Oktobrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 33,70 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar septembri, cena samazinājās par 11%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobrī, kad tā bija 38,47 eiro par megavatstundu, palielinājums ir par 12.4%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās 23,2 eiro par megavatstundu līdz pat 50,6 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 90% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 89% no visām mēneša stundām.

Oktobrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 33,43 eiro par megavatstundu, kas bija par 10% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada oktobri, par 11% augstāka (37,54EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99,6% no oktobra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 92%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu - 67% no mēneša stundu skaita.

Apgabals
Vidējā mēneša cena EUR/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija
33.42
-10%
2.99
130.1
23.2
50.6
NP Igaunija
33.43
-10%
2.99
130.1
23.2
50.6
NP Latvija
33.70
-11%
2.99
130.1
23.2
50.6
NP Lietuva
34.35
-9%
2.99
130.1
23.2
50.6
NP Zviedrija (SE4)
32.21
-13%
2.99
130.1
23.2
50.6
POLPX Polija
40.25
2%
17.1
210.7
26.8
76.2

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali
Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
Oktobris 2016
 %
NP FI & EE
99.6%
-0.1
100%
NP EE & LV
90%
0.6
83%
NP LV & LT
92%
-5.6
99%
NP LT & SE4
67%
-18.5
79%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, saules elektrostacijas.
[2] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
[3] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
[4] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
[5] Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena