Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - oktobris 2016

Latvijā oktobrī neto patērētas  620 743 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 38,47 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 85% apmērā.

2016.gada oktobris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Oktobris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Oktobris 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 92 586 11% 44 602
Termoelektrostacijās 301 903 299% 318 118
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 6 508 139% 3 248
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 128 100 22% 121 066
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 529 096 98% 487 033
  Oktobris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Oktobris 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 290 670 -41% 580 395
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 199 023 -3% 441 614
Latvijas elektroenerģijas saldo 91 647 (iztrūkums) -68% (iztrūkums) 138 781 (iztrūkums)
  Oktobris 2016 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Oktobris 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 620 743 MWh 12% 625 814 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 85% 37 (procentpunkti) 78%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 26% 8 1% 71%
EE  LV4 57% -17 17% 98%
LBI5 → LT 28% 10 3% 66%
LT  LV 2% -2 0% 23%
PL  LT 48% 41 0% 84%
LT  PL 23% -34 0% 78%
SE4 → LT 46% -45 2% 99%
FI  EE 7% -8 0% 31%
  Oktobris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Oktobris 2015
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju6 141 841 200% 41%
  Oktobris 2016, EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Oktobris 2015
Pārdošanas cena balansēšanas7 elektroenerģijai 50,1 44% 18%
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 47,1 44% 18%

Oktobrī vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms pret 2015. gadu palielinājās

Oktobrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 85 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri, ir palielinājums par 7 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš oktobrī bija 620 743 MWh un, salīdzinājumā ar septembri, tas palielinājās par 12 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri, samazinājās par 1%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, oktobrī Daugavas ūdenīgums bija 51 % apmērā no mēneša normas, kā rezultātā hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 11%, bet, salīdzinot ar 2015.gada oktobri - kāpums 108%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma būtisks kāpums par 299%, bet, salīdzinot ar 2015.gada oktobri, kritums 5%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 529 096 MWh, kas ir par 98% vairāk nekā septembrī, bet salīdzinājumā ar 2015.gada oktobri, ir palielinājums  par 9%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool8  (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 200% salīdzinājumā ar septembri un bija 141 841 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2015.gada oktobri – kāpums par 41%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz  Lietuvu 239 889 MWh, bet Polija caur LitPol Link 57 393 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 46%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 45 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 48%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 41 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 23%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kritums  par 34 procentpunktiem. 

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 57%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 17 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 98%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 17% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 2 888 MWh līdz 16 648 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 16%

Oktobrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 38,47 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar septembri, cena pieauga par 13%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri, kad tā bija 56.44 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 32%. 2016.gada oktobrī mēneša vidējā cena bija zemāka, salīdzinājumā ar visu iepriekšējo gadu oktobra cenām, kopš Latvijā darbojās elektroenerģijas birža. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 22,9 eiro par megavatstundu, līdz pat 80,0 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 83 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 74% no visām mēneša stundām.

Oktobrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 37,54 eiro par megavatstundu, kas bija par 16% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2015.gada oktobri, par 7% augstāka (34,97 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99,7% no oktobra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 99,1% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 37,54 15% 22,9 80,0 30,1 51,4
NP Igaunija 37,54 16% 22,9 80,0 30,1 51,4
NP Latvija 38,47 13% 22,9 80,0 30,9 51,4
NP Lietuva 38,47 13% 22,9 80,0 30,9 51,4
NP Zviedrija (SE4) 36,63 24% 22,9 80,0 27,8 51,4
POLPX Polija 39,12 9% 16,3 285.3 28,3 75,8
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Oktobris 2015, %
NP FI & EE 100% 1 85%
NP EE & LV 83% 9 18%
NP LV & LT 99% -1 100%
NP LT & SE4 79% 34 6%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas-Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena