Drukāt

Oktobris 2015

Latvijā oktobrī neto patērētas 625 814 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 56.44 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 78% apmērā.

2015. gada oktobris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Oktobris 2015, MWh Septembris 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 44 602 41 377
Termoelektrostacijās 318 118 200 919
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 3 248 3 482
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW** 121 066 98 195
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 487 034 343 974
  Oktobris 2015, MWh Septembris 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 580 395 472 702
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 441 614 253 795
Latvijas elektroenerģijas saldo 138 781 (iztrūkums) 218 906 (iztrūkums)
 
  Oktobris 2015 Septembris 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 625 814 MWh 562 880 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 78% 61%
 
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība*** % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 52% 8 26% 78%
EE  LV**** 98% 1 89% 100%
LBI***** → LT 47% 0 6% 98%
 
  Oktobris 2015 Septembris 2015 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju***** 100 785 MWh 131 239 MWh -23%
 
  Oktobris 2015, MWh Septembris 2015, MWh Izmaiņas salīdzinajumā ar iepriekšējo mēnesi
Pārdošanas cena balansēšanas******* elektroenerģijai 42,40 40.58 +4,5%
Pirkšanas cena balansēšanas******* elektroenerģijai 39.93 38.22 +4,5%
 

Latvijas hidroelektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājums tiek kompensēts galvenokārt ar TEC saražoto un importēto elektroenerģiju

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 98%, bet, salīdzinājumā ar septembri, palielinājās par 1 procentpunktu. Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz 90% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas - Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 11 076 MWh līdz pat 21 484 MWh.

Oktobrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 78% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri, ir palielinājums par 8 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš oktobra mēnesī bija 625 814 MWh un, salīdzinājumā ar septembri, tas palielinājies par 11%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada oktobri, tas samazinājās par 2%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, oktobra mēnesī Daugavā ūdens pieplūde bija tikai 28% apmērā no normas. Oktobra mēnesis bija sausākais visā Latvijas meteoroloģisko novērojumu periodā un upēs turpinājās mazūdens periods. Nokrišņu ziņā 2015. gada oktobris īpaši kontrastēja ar pērnā gada oktobri. Upju notece bija ievērojami mazāka par vidējiem ilggadējiem lielumiem . Zemais ūdens pieteces līmenis ietekmē saražotās elektroenerģijas apjomu hidroelektrostacijās (kāpums vien par 8%, bet salīdzinot ar 2014.gada oktobri bija kritums 65%), kas tika kompensēts ar TEC saražoto elektroenerģiju (kāpums par 58%) un importēto elektroenerģiju, kur tika uzrādīts 23% kāpums importētās elektroenerģijas apjomā un, protams, arī  savu artavu pielika mazās elektrostacijām (kāpums par 23%) nodrošinot iztrūkstošo elektroenerģijas apjomu. Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 487 034 MWh, kas ir par 42% vairāk nekā septembrī.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool Spot****** (NPS) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI*****. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 23% salīdzinājumā ar septembri un bija vien 100 785 MWh.

Oktobra mēneša vidējā NPS Latvijas  tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena sasniedza 10 mēnešu augstāko līmeni

Oktobrī vidējā NPS elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 56,44 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar septembra mēnesi, cena palielinājās par 27%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri, palielinājums bija par 5%, kad tā bija 53,73 eiro par megavatstundu. NPS Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 30,14 eiro par megavatstundu līdz pat 115,33 eiro par megavatstundu, kas ir jauns, augstākās cenas rekords Latvijas tirdzniecības apgabalam. Viens no iemesliem augstai cenai  bija TEC iekārtu plānotie ikgadējie apkopes darbi, kā rezultātā tirgū nebija pieejamas to ģenerācijas jaudas un radīja elektroenerģijas deficītu, kuru nācās segt ar dārgākām ģenerācijas jaudām. TEC apkopes ilgums bija 16 dienas un par to jau laicīgi bija pieejama informācija NPS interneta vietnē. Šī situācija vēlreiz apliecina to, ka jauno starpsavienojumu izbūve ir tikpat svarīga kā pietiekamas un konkurētspējīgas ģenerācijas jaudas esamība un pieejamība īstajā brīdī.

Cenu ziņā konkurētspējīgas un pietiekamas vietējās ģenerācijas jaudas dod iespēju piebremzēt cenu kāpumu situācijās, kad tirgū vairs nav pieejama kāda no lētajām ģenerācijas jaudām un cenu sāk dzīt uz augšu dārgās ģenerācijas jaudas, kuras uz to brīdi mainoties tirgus situācijai tiek aktivizētas elektroenerģijas ražošanai. Otrs veids, kā var ietekmēt un piebremzēt cenu kāpumu ir pietiekamas neto pārvades jaudas, kuras Baltijas valstīm būs pieejamas tiklīdz tiks nodoti ekspluatācijā jaunie starpsavienojumi, kuri savienos Baltiju ar Poliju un Zviedriju nodrošinot iespēju importēt lētāku elektroenerģiju no Zviedrijas un noteiktās stundās par konkurētspējīgu cenu arī no Polijas. Starpsavienojumu nodošanas ekspluatācijā ir plānota 2015.gada beigās vai 2016.gada sākumā un ar to brīdi varēs vēl drošāk apgalvot, ka elektroenerģijas cena Baltijā ir balstīta uz tirgus principiem, jo kā zināms, elektroenerģija plūst no lētākā tirdzniecības apgabala uz dārgāko. Latvijas apgabala cena 18 % no mēneša stundām bija vienāda ar Igaunijas tirdzniecības apgabala cenu, bet septembrī šis periods bija 25% no visām mēneša stundām. 

Oktobrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 34,97 eiro par megavatstundu, kas bija par 10% augstāka nekā septembrī, bet, salīdzinot ar 2014.gada oktobri, par 13% zemāka (40,22 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cena bija vienāda 85% no oktobra mēneša stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar septembra mēnesi, ir samazinājums par nepilniem 15 procentpunktiem.

Oktobrī vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija identiska Latvijas cenai un salīdzinot mēneša stundas cenu starp Latviju un Lietuvu, var secināt, ka cena bija vienāda 100% no oktobra stundu skaita, kas ir bez izmaiņām, salīdzinot ar septembra mēnesi. Tiek pieļauts, ka šī situācija mainīsies sākot ar 2016.gada sākumu, kad darbu sāks jaunie starpsavienojumi.

Apgabals Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 33,49 5% 6,89 149,95 15,62 66,48
NPS Igaunija 34,97 10% 6,89 149,95 23,37 66,48
NPS Latvija 56,44 27% 6,89 200,11 30,14 115,33
NPS Lietuva 56,44 27% 6,89 200,11 30,14 115,33
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
NPS FI & EE 85% -15
NPS EE & LV 18% -8
NPS LV & LT 100% 0

* Atbilstoši European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas -Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
****** Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.