Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - novembris 2017

Latvijā novembrī neto patērētas  643 416 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 34,87 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 113% apmērā

2017. gada novembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija
Novembris 2017, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Novembris 2016, MWh
Hidroelektrostacijās
460 322
27 %
249 236
Termoelektrostacijās
129 120
9 %
425 408
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās
4 322
-32 %
5 481
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1
134 611
-2 %
136 297
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms
728 375
17 %
816 422
 
Novembris 2017, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Novembris 2016,
MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija
331 897
-10 %
154 427
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija
416 855
18%
320 787
Latvijas elektroenerģijas saldo
84 959 (pārpalikums)
683 % (pārpalikums)
166 360 (pārpalikums)
 
Novembris 2017
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Novembris 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2
643 416 MWh
1 %
650 063 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas
113 %
15 (procentpunkti)
126 %
Starpsavienojumi
Vidējā mēneša noslogotība3 %
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)
Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
 LV -> LT
58%
15
7%
84%
 EE -> LV
61%
8
15%
93%
 LBI -> LT
13%
-2
2%
46%
LT -> LV
2%
-1
0%
26%
PL->LT
15%
6
0%
56%
LT->PL
43%
-11
1%
74%
SE4->LT
51%
-25
16%
78%
FI->EE
21%
1
1%
52%
 
 
Novembris 2017
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Izmaiņas salīdzinājumā ar novembri 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4
61 315 MWh
-1 %
-65 %
 
 
Novembris 2017, EUR/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Novembris 2016, EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai
36.65
18 %
39.56
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai
34.52
18 %
37.25

Novembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 113%

Novembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 113 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, ir samazinājums par 12 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš novembrī bija  643 416 MWh un, salīdzinājumā ar oktobri, tas palielinājās par 1%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, samazinājās par 1%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, novembrī Daugavas ūdenīgums bija 203% apmērā no mēneša normas, līdz ar to hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 27%, bet, salīdzinot ar 2016.gada novembri - kāpums par 85%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās par 9%, bet, salīdzinot ar 2016.gada novembri, samazinājums par 70%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 728 375 MWh, kas ir par 17% vairāk nekā oktobrī, bet salīdzinājumā ar 2016.gada novembri, ir samazinājums par 11%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās  par 1% salīdzinājumā ar oktobri un bija 61 315MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada novembri – samazinājums par 65%.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 181 563 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 41 870 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 51%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 25 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 15%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 6 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 43%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 11 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 61%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas pieaugums par 8 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 93%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 15% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 13 896 MWh līdz 20 232 MWh.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums 4%

Novembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 34,87 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar oktobri, cena palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri, kad tā bija 40,47 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 14%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās 28,7 eiro par megavatstundu līdz pat 51,3 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 75% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 90% no visām mēneša stundām.

Novembra vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 33,70 eiro par megavatstundu, kas bija par 1% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada novembri, par 18% zemāka (40,86EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 96% no novembra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 78%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu - 74% no mēneša stundu skaita.

Apgabals
Vidējā mēneša cena E/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija
33.67
1%
15.57
114.7
27.3
51.3
NP Igaunija
33.70
1%
15.57
114.7
27.3
51.3
NP Latvija
34.87
3%
15.57
114.7
28.7
51.3
NP Lietuva
36.20
5%
15.57
114.7
28.7
52.2
NP Zviedrija (SE4)
34.60
7%
15.57
114.7
27.3
52.2
POLPX Polija
39.85
-1%
17.6
236.5
29.4
55.0
 
Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali
Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
Novembris 2016, %
NP FI & EE
96%
-3.8
93%
NP EE & LV
75%
-14.8
92%
NP LV & LT
78%
-14.2
98%
NP LT & SE4
74%
6.5
88%
 
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, saules elektrostacijas.
[2] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
[3] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
[4] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
[5] Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena