Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - novembris 2016

Latvijā novembrī neto patērētas  650 063 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 40,47 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 126% apmērā.

2016.gada novembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Novembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Novembris 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 249 236 169% 62 274
Termoelektrostacijās 425 408 41% 380 578
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 5 481 -16% 6 172
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 136 297 6% 126 868
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 816 422 54% 575 891
  Novembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Novembris 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 154 427 -47% 352 189
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 320 787 61% 303 383
Latvijas elektroenerģijas saldo 166 360 (pārpalikums) 282% (pārpalikums) 48 806 (iztrūkums)
  Novembris 2016 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Novembris 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 650 063 MWh 5% 624 697 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 126% 40 (procentpunkti) 92%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 28% 2 8% 76%
EE  LV4 17% -40 0% 48%
LBI5 → LT 37% 8 19% 63%
LT  LV 6% 4 0% 27%
PL  LT 82% 34 33% 100%
LT  PL 14% -10 0% 69%
SE4 → LT 12% -34 0% 49%
FI  EE 1% -6 0% 11%
  Novembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Novembris 2015
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju6 176 624 25% 88%
  Novembris 2016, EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Novembris 2015
Pārdošanas cena balansēšanas7 elektroenerģijai 50,1 -21% 46%
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 47,1 -21% 45%

Novembrī vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms pret 2015. gadu būtiski palielinājās

Novembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 126 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, ir palielinājums par 34 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš novembrī bija 650 063 MWh un, salīdzinājumā ar oktobri, tas palielinājās par 5 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, palielinājums par 4%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, novembrī Daugavas ūdenīgums bija 110 % apmērā no mēneša normas, kā rezultātā hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 169%, bet, salīdzinot ar 2015.gada novembri - kāpums 300%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma kāpums par 41%, bet, salīdzinot ar 2015.gada novembri, kāpums 12%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 816 422 MWh, kas ir par 54% vairāk nekā oktobrī, bet salīdzinājumā ar 2015.gada novembri, ir palielinājums  par 42%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool8 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 25% salīdzinājumā ar oktobri un bija 176 624 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2015.gada novembri – kāpums par 88%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz  Lietuvu 36 949 MWh, bet Polija caur LitPol Link 80 606 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 12%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 34 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 82%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 34 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 14%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kritums  par 10 procentpunktiem. 

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 17%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 40 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 48%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 0% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 0 MWh līdz 9424 MWh.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 8%

Novembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 40,47 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar oktobri, cena pieauga par 5%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri, kad tā bija 45,76 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 12%. 2016.gada novembrī mēneša vidējā cena bija zemāka, salīdzinājumā ar visu iepriekšējo gadu novembra cenām, kopš Latvijā darbojās elektroenerģijas birža. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 30 eiro par megavatstundu, līdz pat 53,0 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 92 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 16% no visām mēneša stundām.

Novembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 40,86 eiro par megavatstundu, kas bija par 9% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2015.gada novembri, par 24% augstāka (32,88 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 93% no novembra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 98%, bet ar Zviedrijas 4.tirdziecības apgabalu 88% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 41,02 9% 9,0 105,0 30,1 55,4
NP Igaunija 40,86 9% 9,0 105,0 30,1 55,0
NP Latvija 40,47 5% 9,0 97,7 30,1 53,2
NP Lietuva 40,57 5% 9,0 97,7 30,1 53,2
NP Zviedrija (SE4) 41,09 12% 9,0 105,0 30,1 55,4
POLPX Polija 37,13 -5% 16,5 98,4 23,8 49,2
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Novembris 2015, %
NP FI & EE 93% -6 91%
NP EE & LV 92% 10 16%
NP LV & LT 98% -1 9%
NP LT & SE4 88% 9 4%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas-Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena