Drukāt

Novembris 2015

Latvijā novembrī neto patērētas 624 697 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 45.76 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 92% apmērā.

2015. gada novembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Novembris 2015, MWh Oktobris 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 62 274 44 602
Termoelektrostacijās 380 578 318 118
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 6 172 3 248
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 126 868 121 066
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 575 891 487 034
  Novembris 2015, MWh Oktobris 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 352 189 580 395
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 303 383 441 614
Latvijas elektroenerģijas saldo 48 806 (iztrūkums) 138 781 (iztrūkums)
  Novembris 2015 Oktobris 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 624 697 MWh 625 814 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 92% 78%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 55% 3 26% 76%
EE  LV4 96% -1 50% 100%
LBI5 → LT 27% -20 11% 75%
  Novembris 2015 Oktobris 2015 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju6 93 976 MWh 100 785 MWh -7%
  Novembris 2015, MWh Oktobris 2015, MWh Izmaiņas salīdzinajumā ar iepriekšējo mēnesi
Pārdošanas cena balansēšanas7 elektroenerģijai 35,60 42.40 -16%
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 33.52 39.93 -16%

Palielinās Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 96%, bet, salīdzinājumā ar oktobri, samazinājās par 1 procentpunktu. Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz 50% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 14 280 MWh līdz pat 19 200 MWh. 

Novembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 92% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, ir palielinājums par 24 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš novembrī  bija 624 697 MWh un, salīdzinājumā ar oktobri, tas samazinājās nebūtiski, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri, samazinājums bija par 2%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, novembrī Daugavā ūdens pieplūde bija tikai 28% apmērā no novembra normas. Novembra sākumā un beigās nokrišņu daudzums Latvijā bija neliels, savukārt stiprākās lietusgāzes galvenokārt novērotas pirmās dekādes pēdējās trīs dienās un otrajā dekādē. Līdz ar to mēneša sākumā upēs pieturējās zemi ūdens līmeņi. Lai arī Daugavas ūdenīgums bija vien 28%, tas netraucēja uzrādīt hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoma būtisku pieaugumu (kāpums par 40%, bet, salīdzinot ar 2014.gada novembri - kritums 40%). Arī TEC (kas raksturīgi gada aukstajiem mēnešiem, jo ir sākusies apkures sezona) palielināja saražotās elektroenerģijas apjomu (kāpums par 20%, bet, salīdzinot ar 2014.gada novembri, pieaugums 87%), bet importētā elektroenerģijas apjoms sarūk par 7%. Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 575 891 MWh, kas ir par 18% vairāk nekā oktobrī.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool Spot  (NPS) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 7% salīdzinājumā ar oktobri un bija vien 93 976 MWh.

Novembrī vidējā NPS Latvijas  tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena samazinājās par 19%

Novembrī vidējā NPS elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 45,76 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar oktobri, cena samazinājās par 19%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri, kad tā bija 50,43 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 9%. NPS Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 19,71 eiro par megavatstundu līdz pat 66,61 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 16 % no mēneša stundu skaita, bet oktobrī šis periods bija 18% no visām mēneša stundām.

Novembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 32,88 eiro par megavatstundu, kas bija par 6% zemāka nekā oktobrī, bet, salīdzinot ar 2014.gada novembri, par 7% zemāka (35,41 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 91% no novembra mēneša stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar oktobra mēnesi, ir pieaugums par 6 procentpunktiem. Stundu skaita pieaugums ar vienādām elektroenerģijas stundas cenām liecina gan par to, ka Igaunijas-Somijas starpsavienojums (Estlink 1 & Estlink 2) strādāja ierastā darba režīmā, gan, ka ziemeļvalstīs bija pietiekamas ģenerācijas jaudas par konkurētspējīgu cenu, lai varētu nodrošināt papildus elektroenerģijas apjomu eksportēšanai uz apgabalu ar augstāku elektroenerģijas cenu, kā,  piemēram, no Somijas uz Igauniju.

Novembrī vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena lielākoties sakrita ar Latvijas cenu un, salīdzinot mēneša stundas cenu starp Latviju un Lietuvu, var secināt, ka cenas bija vienādas 98% no novembra stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar oktobra mēnesi, ir samazinājums par 2 procentpunktiem.  Tiek pieļauts, ka šī situācija mainīsies sākot ar 2016.gada sākumu, kad darbu sāks jaunie starpsavienojumi, kuri savienos Lietuvu ar Zviedriju (NordBalt) un Poliju (LitPol Link).

Apgabals Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 31,74 -5% 12,78 150,06 6,30 63,30
NPS Igaunija 32,88 -6% 12,78 150,06 6,30 63,30
NPS Latvija 45,76 -19% 16,96 150,06 19,71 66,61
NPS Lietuva 45,84 -19% 16,96 150,06 19,71 66,61
NPS Zviedrija (SE4) 26,11 5% 12,78 150,06 3,51 61,80
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
NPS FI & EE 91% 6
NPS EE & LV 16% -2
NPS LV & LT 98% -2
NPS LT & SE4 4% -2
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas-Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena