Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - marts 2017

Latvijā martā neto patērētas  646 818 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 30,65 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 147% apmērā.

2017.gada marts skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Marts 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Marts 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 714 552 316% 297 784
Termoelektrostacijās 79 226 -73% 138 578
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 5 403 30% 2 331
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 150 540 13% 138 402
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 949 721 -8% 577 095
  Marts 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Marts 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 126 686 -63% 419 818
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 429 589 34% 353 510
Latvijas elektroenerģijas saldo 302 903 (pārpalikums) 1275% (pārpalikums) 66 308 (iztrūkums)
  Marts 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Marts 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 646 818 MWh 3% 643 402 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 147% -51 (procentpunkti) 90%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 59% 20 9% 95%
EE  LV 29% -23 2% 75%
LBI → LT 8% -30 0% 72%
LT  LV 2% -2 0% 18%
PL  LT 17% -12 0% 67%
LT  PL 79% 34 8% 100%
SE4 → LT 44% -7 0% 75%
FI  EE 4% -17 0% 26%
  Marts 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Marts 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 32 246 -82% -24%
  Marts 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Marts 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 24,79 -27% 25,45
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 23,35 -27% 23,97

Martā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 147%

Martā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 147 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada martu, ir palielinājums par 57 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš martā bija  646 818 MWh un, salīdzinājumā ar februāri, tas palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada martu, palielinājās par 1%. Lai arī saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, martā Daugavas ūdenīgums bija 316 % apmērā no mēneša normas, tomēr hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājies (palielinājums par 316%, bet, salīdzinot ar 2016.gada martu - kāpums par 140%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājās par 73%, bet, salīdzinot ar 2016.gada martu, samazinājums 43%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 949 721 MWh, kas ir par 58% vairāk nekā februārī, bet salīdzinājumā ar 2016.gada martu, ir palielinājums  par 65%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6  (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 82% salīdzinājumā ar februāri un bija 32 246 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada martu – samazinājums par 24%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 228 888 MWh, bet Polija caur LitPol Link 32 246 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 44%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 7 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 17%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 12 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 79%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kāpums par 34 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 29%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 23 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 75%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 2% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 399 MWh līdz 13997 MWh.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums 12%

Martā  vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 30,65 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar februāri, cena samazinājās par 15%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada martu, kad tā bija 29,87 eiro par megavatstundu, pieaugums ir par 3%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 23,9 eiro par megavatstundu, līdz pat 41,6 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 99% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 84% no visām mēneša stundām.

Martā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 30,66 eiro par megavatstundu, kas bija par 13% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada martu, par 4% augstāka (29,41 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 98% no marta mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 91%, bet ar Zviedrijas 4.tirdziecības apgabalu 84% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 30,68 -13% 4,1 56,1 23,9 41,7
NP Igaunija 30,66 -13% 4,1 56,1 23,9 41,6
NP Latvija 30,65 -15% 4,1 56,1 23,9 41,6
NP Lietuva 31,27 -14% 4,1 56,1 23,9 41,7
NP Zviedrija (SE4) 30,59 -11% 4,1 56,1 23,9 41,7
POLPX Polija 33,94 -6% 17,3 51,3 26,5 41,2
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Martā 2016, %
NP FI & EE 98% 0 70%
NP EE & LV 99% 15 89%
NP LV & LT 91% -5 93%
NP LT & SE4 84% 15 30%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena