Drukāt

Marts 2016

Latvijā martā patērētas 636 121 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājusies līdz 32.22 EUR/MWh.

2015. gada marts skaitļos:

  Marts 2015, MWh Februāris 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 280 591 412 597
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 255 917 191 411
Latvijas elektroenerģijas saldo 24 674 221 186
Latvijā saražotā elektroenerģija Marts 2015, MWh Februāris 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 378 871 169 038
Termoelektrostacijās 85 988 93 918
Vēja elektrostacijās 6 253 5 392
Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ** 140 334 126 421
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 611 447 394 769
  Marts 2015 Februāris 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 636 121 MWh 615 955 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 96% 64%
 
Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā kopējais pārdotās un nopirktās elektroenerģijas apjoms nākamās dienas tirgū (Elspot tirgū) 1 247 714 MWh:
 
  • Nopirktās elektroenerģijas apjoms Latvijā nākamās dienas tirgū 645 522 MWh;
  • Pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā nākamās dienas tirgū 602 192 MWh.
Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā kopējais pārdotās un nopirktās elektroenerģijas apjoms tekošās dienas tirgū (Elbas tirgū) 10 134 MWh:
 
  • Nopirktās elektroenerģijas apjoms Latvijā tekošās dienas tirgū 645 MWh;
  • Pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā tekošās dienas tirgū 9 489 MWh.
Latvijas Nord Pool Spot (Elspot) tirdzniecības apgabala marta mēneša vidējā cena 32.22 EUR/MWh:
 
Nord Pool Spot biržas tirdzniecības apgabali Vidējā mēneša cena EUR/MWh Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 29.42 15.11 58.13 21.28 35.94
NPS Igaunija 30.31 15.11 58.13 21.28 35.94
NPS Latvija 32.22 17.66 58.13 21.28 37.63
NPS Lietuva 32.22 17.66 58.13 21.28 37.63
  • Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalu cena vienāda 67.6 % laika; 
  • Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalu cena vienāda 99.9% laika.
Starpsavienojumu noslogotība***:
 
  • Igaunijas – Latvijas**** starpsavienojuma noslogotība 83%;
  • Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma noslogotība 48%.
Uz Baltijas valstīm importētās elektroenerģijas apjoms no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija)*****35 025 MWh:
 
  • Lietuvas-Baltkrievijas starpsavienojuma noslogotība 6%.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā martā bija  636 121 MWh, kas ir par 0.4% vairāk salīdzinājumā ar 2014.gada martu un 3% vairāk salīdzinājumā ar 2015.gada februāri. Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms Latvijā martā bija 611 447 MWh, kas ir par 21% vairāk salīdzinājumā ar 2014.gada martu un 35% vairāk salīdzinājumā ar 2015.gada februāri. Lielās hidroelektrostacijas martā saražoja 378 871 MWh, kas ir par 31% vairāk nekā 2014.gada martā un par 55% vairāk salīdzinājumā ar 2015.gada februāra mēnesi. Izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts 96% apmērā.
Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā nopirktās elektroenerģijas apjoms nākamās dienas tirgū (Elspot tirgū) bija 645 522 MWh, kas bija 32% no kopējā Nord Pool Spot biržā Baltijas valstīs nopirktās elektroenerģijas.
Marta mēneša vidējā Nord Pool Spot (NPS) elektroenerģijas biržas cena Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 32.22 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un bija vēsturiski viszemākā kopš 2013.gada 3. jūnija, kad tika atvērts Latvijas tirdzniecības apgabals Nord Pool  Spot biržā. Marta mēneša Latvijas tirdzniecības apgabala vidējā cena  bija par 18.3% zemāka nekā 2015. gada februārī  (39.43 EUR/MWh) un par 22.57% zemāka nekā 2014.gada martā  (41.61 EUR/MWh). Nord Pool Spot Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cenas svārstījās no 21.28 eiro par megavatstundu 8.martā līdz 37.63 eiro par megavatstundu 2.martā. Salīdzinājumā ar 2014.gada 29.martu, kad zemākā vidējā diennakts cena bija 29.34 eiro par megavatstundu un 5.martu, kad augstākā cena bija 48.13 eiro par megavatstundu.
Marta vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 30.31 eiro par megavatstundu, kas bija par 9.3% zemāka nekā februārī  (33.42 EUR/MWh) un par 3.99% zemāka nekā 2014.gada martā (31.57 EUR/MWh).
Stundu skaits, kad elektroenerģijas cena Igaunijas tirdzniecības apgabalā bija vienāda ar Somijas tirdzniecības apgabala cenu, bija 85.6% martā, salīdzinot ar 93.8% 2014.gada martu. Stundu skaits, kad cenas Igaunijā un Latvijā bija vienādas, pieauga no 23.4% 2014.gada martā, līdz 67.6% 2015.gada martu.

* Atbilstoši European network of transmission system operators for electricity(ENTSO-E) noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules).
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Krievijas-Igaunijas starpsavienojumus.
***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.