Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - maijs 2017

Latvijā maijā neto patērētas  567 356 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 32,46 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 102% apmērā.

2017.gada maijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Maijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Maijs 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 411 328 -21% 320 761
Termoelektrostacijās 41 442 -43% 93 314
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 2 427 -32% 2 407
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 124 874 -12% 109 014
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 580 070 -22% 525 496
  Maijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Maijs 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 330 844 97% 493 445
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 343 558 4% 462 405
Latvijas elektroenerģijas saldo 12 714 (pārpalikums) -92% (pārpalikums) 31 040 (iztrūkums)
  Maijs 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Maijs 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 567 356 MWh -2% 556 536 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 102% -26 (procentpunkti) 94%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 36% 7 13% 69%
EE  LV 58% 35 1% 99%
LBI → LT 12% 4 0% 51%
LT  LV 0.4% -1 0% 8%
PL  LT 15% -9 0% 67%
LT  PL 71% 15 0% 100%
SE4 → LT 63% -4 7% 100%
FI  EE 8% 1 0% 43%
  Maijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Maijs 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 44 515 4% -51%
  Maijs 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Maijs 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 37,07 27% 25,18
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 34,91 27% 23,72

Maijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 102%

Maijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 102 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju, ir samazinājums par 26 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš maijā bija  567 356 MWh un, salīdzinājumā ar aprīli, tas samazinājās par 2%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju, palielinājās par 2%. Lai arī saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, maijā Daugavas ūdenīgums bija 89% apmērā no mēneša normas, tomēr hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 21%, bet, salīdzinot ar 2016.gada maiju - kāpums par 28%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājās par 43%, bet, salīdzinot ar 2016.gada maiju, samazinājums 56%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 580 070 MWh, kas ir par 22% mazāk nekā aprīlī, bet salīdzinājumā ar 2016.gada maiju, ir palielinājums par 10%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 4% salīdzinājumā ar aprīli un bija 44 515MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada maiju – samazinājums par 51%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 316 901 MWh, bet Polija caur LitPol Link 27 171 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 63%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 4 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 15%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 9 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 71%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kāpums par 15 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 58%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājums par 35 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 99%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 1% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 14 627 MWh līdz 22 488 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 2%

Maijā  vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 32,46 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar aprīli, cena palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada maiju, kad tā bija 32,68 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 0,7%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 19,2 eiro par megavatstundu, līdz pat 63,8 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 82% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 54% no visām mēneša stundām.

Maijā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 30,66 eiro par megavatstundu, kas bija par 2% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada maiju, par 8,5% augstāka (28,26 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99% no maija mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 100%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu 72% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 30,67 -2% 4,1 104,7 19,2 52,4
NP Igaunija 30,66 -2% 4,1 100,9 19,2 52,4
NP Latvija 32,46 3% 4,1 100,9 19,2 63,8
NP Lietuva 32,46 3% 4,1 130,0 19,2 63,8
NP Zviedrija (SE4) 29,70 1% 1,7 52,2 14,2 51,7
POLPX Polija 35,59 7% 19,6 59,8 26,9 42,2
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Maijs 2016, %
NP FI & EE 99% 0 95%
NP EE & LV 82% -15 54%
NP LV & LT 100% 1 99%
NP LT & SE4 72% 2 30%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena