Drukāt

Maijs 2015

Latvijā maijā patērētas 570 460 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 37,36 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 70% apmērā

2015. gada maijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Maijs 2015, MWh Aprīlis 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 237 077 391 202
Termoelektrostacijās 41 361 52 825
Vēja elektrostacijās 4 854 5 027
Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ** 113 713 128 967
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 397 005 578 023
 
  Maijs 2015, MWh Aprīlis 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 505 293 513 601
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 331 837 501 794
Latvijas elektroenerģijas saldo 173 455 (iztrūkums) 11 807 (iztrūkums)
 
 
  Maijs 2015 Aprīlis 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 570 460 MWh 589 829 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 70% 98%
 
 
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība*** % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
NPS LV  LT 50% -16 23% 62%
NPS EE  LV**** 86% -3 39% 100%
NPS LBI***** → LT 62% 17 23% 96%
 
 
  Maijs 2015 Aprīlis 2015 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Imports no trešajām valstīm***** 183 543 MWh 78 246 MWh 135%

Samazinoties Latvijā saražotās elektroenerģijas apjomam, pieaug elektroenerģijas imports

    Starpsavienojuma Neto pārvades jaudai (NTC) ir būtiska loma elektroenerģijas cenas veidošanās procesā. Jo lielāka ir neto pārvades jauda, jo lielāks elektroenerģijas apjoms var tikt importēts no lētāka reģiona uz reģionu, kurā elektroenerģijas cena ir augstāka ( tas ir Somijas - Igaunijas gadījumā, kad Somijas lētākā elektroenerģija tiek eksportēta uz Igauniju un Latvijas - Igaunijas gadījumā, kad Igaunijas lētākā elektroenerģija tiek eksportēta uz Latviju).

     Pārskata periodā IgaunijasLatvijas starpsavienojums bija vidēji diennaktī noslogots par 86 %, kas bija par 3 procentpunktiem mazāk nekā 2015.gada aprīlī. IgaunijasLatvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama ģenerācija un mazāks nepieciešamā importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās ir krities līdz pat 39% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varētu būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, IgaunijasLatvijas starpsavienojumā nebija.

     Sākot ar maija mēnesi, jau tradicionāli sākas periods, kad, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, spēja nosegt Latvijas elektroenerģijas patēriņu būtiski samazinās. Maijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 70% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju, ir samazinājums par 3 procentpunktiem. Maija mēneša patēriņš bija 570 460 MWh un, salīdzinājumā ar aprīli, tas samazinājās vien par 3%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju, pieauga par 1%. Maijā vietējie elektroenerģijas ražošanas avoti saražoja 397 005 MWh, kas ir par 46% mazāk nekā aprīlī un par 4% mazāk salīdzinājumā ar pagājuša gada maiju. Vislielākais elektroenerģijas apjoms tika saražots Latvijas lielākajās hidroelektrostacijās, kuru kopējais saražotais apjoms bija 237 077 MWh, kas ir par 7% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju. Ņemot vērā ūdens līmeņa samazināšanos ūdens krātuvēs, kam par iemeslu bija siltā laika iestāšanās un nokrišņu samazināšanās, saražotās elektroenerģijas apjoms Latvijas lielākajās hidroelektrostacijās, salīdzinājumā ar aprīļa mēnesi, ir samazinājies par 65%.

     Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool Spot (NPS) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI*****. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, pieauga par 135%, salīdzinājumā ar aprīli, un bija 183 543 MWh.

Maija mēneša vidējā NPS Latvijas tirdzniecības apgabala cena salīdzinājumā ar iepriekšējā gada maiju samazinājās par 27%

     Maijā vidējā NPS elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 37,36 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar aprīļa mēnesi, cena pieauga par 7,3%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada maiju, samazinājās par 27% (51,49 EUR/MWh). NPS Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cenas svārstījās no 8,39 eiro par megavatstundu līdz 73,11 eiro par megavatstundu. Latvijas apgabala cena vairāk kā pusi no mēneša stundām (63%) bija vienāda ar Igaunijas tirdzniecības apgabala cenu, bet aprīlī šis periods bija 47,36% no visām aprīļa stundām. Galvenais iemesls cenu starpības samazinājuma starp Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalu bija elektroenerģijas cenas palielināšanās Igaunijā, kā arī saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājums Latvijas hidroelektrostacijās un termoelektrostacijās. Maijā nebija būtisku Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma neto pārvades jaudas samazinājumu, kas pozitīvi ietekmēja elektroenerģijas cenu Baltijas „dārgākajos” cenas apgabalos Latvijā un Lietuvā, ļaujot importēt Ziemeļvalstu lētāko elektroenerģiju. Tas apliecina to, ka elektroenerģijas imports no Ziemeļvalstīm spēlē būtisku lomu Latvijas un Baltijas elektroenerģijas cenas veidošanās procesā.

     Latvijā un Baltijā kopumā, īpaši vasaras mēnešos, iztrūkst lētas elektroenerģijas, kura ir iegūta no vietējās ģenerācijas, kuru varētu izmantot laikā, kad ūdens līmenis ūdenskrātuvēs ir zems un nenotiek ūdens nostrāde hidroelektrostacijās, bet imports uz Baltiju ir nepietiekams vai arī importētās elektroenerģija cena ir augsta.
Maija vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 32,30 eiro par megavatstundu, kas bija par 5,9% augstāka nekā aprīlī, bet, salīdzinot ar 2014.gadu, par 12,4% zemāka (36,85 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša vienādo elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cena bija vienāda 48% no maija mēneša stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar aprīļa mēnesi, ir samazinājums par 45 procentpunktiem. Galvenais iemesls cenu starpībai starp Somiju un Igauniju bija starpsavienojuma neto pārvades jaudas būtisks samazinājums 19 dienu garumā, kad ierasto 1000MWh/h vietā bija pieejamas vien 342 MWh/h. Ņemot vērā, ka Somijai samazināto neto pārvades jaudu dēļ nebija iespējams eksportēt lēto elektroenerģiju, tas ietekmēja Somijas tirdzniecības apgabala cenu un veicināja tās samazinājumu par 14%. Somijas tirdzniecības apgabala cenas samazinājums parādīja, ka, nepietiekamas pārvades jaudas var ne tikai palielināt cenu reģionā, bet arī īstermiņa samazināt to.

     Maija vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 37,36 eiro par megavatstundu, kas bija par 4,9% augstāka nekā aprīlī, bet, salīdzinot ar 2014.gadu, par 27% zemāka (51,49 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša vienādo stundas cenu starp Latviju un Lietuvu, var secināt, ka cena bija vienāda 100% no maija stundu skaita, kas ir par 7 procentpunktiem vairāk nekā tas bija aprīlī. 

 
Nord Pool Spot biržas tirdzniecības apgabali Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 25,87 -14% 3,53 68,96 8,36 35,27
NPS Igaunija 32,30 6% 8,39 68,96 8,69 41,63
NPS Latvija 37,36 7% 8,39 73,11 19,71 50,87
NPS Lietuva 37,36 5% 8,39 73,11 19,71 50,87
 
 
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
NPS FI & EE 48% -45
NPS EE & LV 63% 15
NPS LV & LT 100% 7

* Atbilstoši European network of transmission system operators for electricity(ENTSO-E) noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules).
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Krievijas-Igaunijas starpsavienojumus.

***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.