Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - jūnijs 2017

Latvijā jūnijā neto patērētas  528 485 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 38,36 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 69% apmērā.

2017.gada jūnijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Jūnijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūnijs 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 151 992 -63% 146 825
Termoelektrostacijās 93 383 125% 165 824
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 4 438 83% 3 751
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 113 890 -9% 97 974
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 363 703 -37% 414 373
  Jūnijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūnijs 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 410 152 24% 420 489
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 245 370 -29% 306 772
Latvijas elektroenerģijas saldo 164 782 (iztrūkums) -1396% (iztrūkums) 113 716 (iztrūkums)
  Jūnijs 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūnijs 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 528 485 MWh -7% 528 089 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 69% -33 (procentpunkti) 78%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 35% -2 12% 75%
EE  LV 87% 29 56% 100%
LBI → LT 9% -3 0% 36%
LT  LV 0,2% -0,3 0% 4%
PL  LT 24% 9 0% 92%
LT  PL 38% -34 0% 99%
SE4 → LT 86% 23 58% 100%
FI  EE 27% 18 0% 86%
  Jūnijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Jūnijs 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 19 456 -56% -87%
  Jūnijs 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūnijs 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 40,59 9,5% 48,4
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 38,23 9,5% 45,58

Jūnijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 69%

Jūnijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 69 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju, ir samazinājums par 33 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūnijā bija  528 485 MWh un, salīdzinājumā ar maiju, tas samazinājās par 7%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju, palielinājās par 0.1%. Hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 63%, bet, salīdzinot ar 2016.gada jūniju - kāpums par 4%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma palielinājās par 125%, bet, salīdzinot ar 2016.gada jūniju, samazinājums 44%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 363 703 MWh, kas ir par 37% mazāk nekā maijā, bet salīdzinājumā ar 2016.gada jūniju, ir samazinājums par 12%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 56% salīdzinājumā ar jūniju un bija 19 456 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada jūniju – samazinājums par 87%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 211 218 MWh, bet Polija caur LitPol Link 34 756 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 86%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 23 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 9%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija pieaugums par 9 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 38%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kritums par 34 procentpunktiem. 

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 87%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājums par 29 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 56% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 10 038 MWh līdz 20 691 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 6%

Jūnijā  vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 38,36 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar maiju, cena samazinājums par 18%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju, kad tā bija 40,53 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 5,4%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 22,9 eiro par megavatstundu, līdz pat 63,8 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 45% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 82% no visām mēneša stundām.

Jūnija vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 30,65 eiro par megavatstundu, kas bija par 0.03% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada jūniju, par 15% zemāka (36,22 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99% no jūnija mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 100%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu 35% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 30,64 -0,1% 4,4 100,1 20,0 48,2
NP Igaunija 30,65 -0,03% 4,4 100,1 20,0 48,2
NP Latvija 38,36 18% 4,4 130,1 22,9 63,8
NP Lietuva 38,36 18% 4,4 130,1 22,9 63,8
NP Zviedrija (SE4) 28,01 -6% 4,4 50,0 18,1 37,1
POLPX Polija 35,68 0,3% 17,8 61,0 28,8 41,4
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Maijs 2016, %
NP FI & EE 99% 1 96%
NP EE & LV 45% -37 51%
NP LV & LT 100% 0 100%
NP LT & SE4 35% -37 38%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena