Drukāt

Jūnijs 2015

Latvijā jūnijā patērētas 521 468 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 42,80 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 54% apmērā

2015. gada jūnijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Jūnijs 2015, MWh Maijs 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 90 988 237 077
Termoelektrostacijās 91 181 41 361
Vēja elektrostacijās 4 375 4 854
Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ** 97 127 113 713
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 283 672 397 005
 
  Jūnijs 2015, MWh Maijs 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 517 539 505 293
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 279 744 331 837
Latvijas elektroenerģijas saldo 237 796 (iztrūkums) 173 455 (iztrūkums)
 
  Jūnijs 2015 Maijs 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 521 468 MWh 570 460 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 54% 70%
 
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība*** % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
NPS LV  LT 43% -6 23% 67%
NPS EE  LV**** 97% 10 85% 100%
NPS LBI***** → LT 53% -9 18% 89%
 
  Jūnijs 2015 Maijs 2015

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Imports no trešajām valstīm***** 124976 MWh 183 543 MWh -32%

Samazinoties Latvijā saražotās elektroenerģijas apjomam, pieaug elektroenerģijas imports

     Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 97%, kas bija par 10 procentpunktiem vairāk nekā 2015.gada maijā. Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās ir krities līdz 85% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varētu būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija. 

     Jūnijā spēja nosegt Latvijas elektroenerģijas patēriņu izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus būtiski samazinājās. Jūnijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 54% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju, ir samazinājums par 19 procentpunktiem.  Jūnija mēneša patēriņš bija 521 468 MWh un, salīdzinājumā ar maiju, tas samazinājās par 9%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju, samazinājās par 1%. Jūnijā vietējie elektroenerģijas ražošanas avoti saražoja 283 672 MWh, kas ir par 40% mazāk nekā maijā. Vislielākais elektroenerģijas apjoms tika saražots mazajās elektrostacijās, kuru elektroenerģijas ģenerācijas jauda nepārsniedz 10MW un pārskatā tiek definētas kā „Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji”, kuru kopējais saražotais apjoms bija 97 127 MWh, kas ir par 9% vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūniju. Ņemot vērā ūdens līmeņa samazināšanos ūdens krātuvēs, kas ir raksturīgi vasaras mēnešiem, saražotās elektroenerģijas apjoms Latvijas lielākajās hidroelektrostacijās, salīdzinājumā ar maija mēnesi, ir samazinājies par 161%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju, ir samazinājies par 22%.

     Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool Spot (NPS) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI*****. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 32%, salīdzinājumā ar maiju, un bija 124 976 MWh.

Jūnija mēneša vidējā NPS Latvijas tirdzniecības apgabala cena salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūniju samazinājās par 22%

     Jūnija vidējā NPS elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 42,80 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar maija mēnesi, cena pieauga par 15%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju, samazinājās par 22% (54,90 EUR/MWh). NPS Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cenas svārstījās no 5,1 eiro par megavatstundu līdz 67,8 eiro par megavatstundu. Latvijas apgabala cena nedaudz vairāk kā ceturtdaļu no mēneša stundām (28%) bija vienāda ar Igaunijas tirdzniecības apgabala cenu, bet maijā šis periods bija 62% no visām mēneša stundām. Galvenais iemesls cenu starpības pieaugumam starp Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalu bija elektroenerģijas cenas samazinājums Igaunijā un pieaugums Latvijā, kam par iemeslu bija saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājums Latvijas hidroelektrostacijās un termoelektrostacijās. Jūnijā  nebija būtisku Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma neto pārvades jaudas samazinājumu. Līdzīgi, kā uz cilvēka darbspējām iedarbojās karstais laiks, tas iedarbojās arī uz gaisvadu līnijām, kuras savieno Igauniju ar Latviju, jo pieaugošās temperatūras iespaidā gaisvadu līnijas izstiepjas un nonāk bīstami tuvu zeme. Lai ievērotu drošu elektroenerģijas pārvadi nākas ierobežot neto pārvades jaudu, kas ietekmē pārvadītās elektroenerģijas apjomu. Rezultātā, Igaunijā veidojas elektroenerģijas pārpalikums un elektroenerģijas cena iet uz leju, bet Latvijā elektroenerģijas cena pieaug.

     Jūnija vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 27,26 eiro par megavatstundu, kas bija par 16% zemāka nekā maijā, bet, salīdzinot ar 2014.gadu, par 38% zemāka (35.81 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cena bija vienāda 69% no jūnija mēneša stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar maija mēnesi, ir pieaugums par 22 procentpunktiem. Igaunijas tirdzniecības apgabalā 2015.gada 7.jūnijā tika sasniegta vēsturiski zemākā Igaunijas diennakts elektroenerģijas cena, kas bija 8.69 EUR/MWh.

     Jūnija vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 42,8 eiro par megavatstundu, kas bija par 15% augstāka nekā maijā, bet, salīdzinot ar 2014.gadu, par 22% zemāka (54.90 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša stundas cenu starp Latviju un Lietuvu, var secināt, ka cena bija vienāda 100% no jūnija stundu skaita, kas ir bez izmaiņām salīdzinot ar maija mēnesi.

 
Nord Pool Spot biržas tirdzniecības apgabali Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 21,52 -17% 3,7 67,8 8,0 37,9
NPS Igaunija 27,26 -16% 3,7 67,8 8,7 40,08
NPS Latvija 42,80 15% 5,1 67,8 30,06 54,0
NPS Lietuva 42,8 15% 5,1 67,8 30,6 54,0
 
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
NPS FI & EE 69% -22
NPS EE & LV 28% -34
NPS LV & LT 100% 0
 

* Atbilstoši European network of transmission system operators for electricity(ENTSO-E) noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules).
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Krievijas-Igaunijas starpsavienojumus.

***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.