Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - jūlijs 2017

Latvijā jūlijā neto patērētas  539 827 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 36,27 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 67% apmērā.

2017.gada jūlijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Jūlijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūlijs 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 162 545 -7% 106 039
Termoelektrostacijās 90 945 -3% 123 187
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 2 999 -32% 3 022
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 105 539 -7% 98 825
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 362 027 -0.5% 331 074
  Jūlijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūlijs 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 509 835 24% 605 992
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 332 036 35% 393 804
Latvijas elektroenerģijas saldo 177 800 (iztrūkums) 8% (iztrūkums) 212 188 (iztrūkums)
  Jūlijs 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūlijs 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 539 827 MWh 2% 543 262 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 67% -2 (procentpunkti) 61%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 28% -7 2% 51%
EE  LV 73% -13 25% 99%
LBI → LT 9% 0 0% 41%
LT  LV 1,1% 0,9 0% 18%
PL  LT 33% 9 0% 90%
LT  PL 34% -4 0% 97%
SE4 → LT 81% -5 63% 98%
FI  EE 31% 5 0% 94%
  Jūlijs 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Jūlijs 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 21 923 13% -60%
  Jūlijs 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūlijs 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 40,59 1,9% 36,30
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 38,23 1,8% 34,19

Jūlijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 67%

Jūlijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 67 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, ir samazinājums par 2 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūlijā bija  539 827 MWh un, salīdzinājumā ar jūniju, tas palielinājās par 2%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, samazinājās par 1%. Hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 7%, bet, salīdzinot ar 2016.gada jūliju - kāpums par 53%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājās par 3%, bet, salīdzinot ar 2016.gada jūliju, samazinājums 26%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 362 027 MWh, kas ir par 0,5% mazāk nekā jūnijā, bet salīdzinājumā ar 2016.gada jūliju, ir palielinājums par 9%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6  (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 13% salīdzinājumā ar jūniju un bija 21 923 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada jūliju – samazinājums par 60%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 211 355 MWh, bet Polija caur LitPol Link 63 897 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 81%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 5 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 33%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija pieaugums par 9 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 34%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kritums par 4 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 73%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 13 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 99%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 25% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 14 385 MWh līdz 21 038 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 4,6%

Jūlijā  vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 36,27 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar jūniju, cena samazinājums par 5%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju, kad tā bija 38,32 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 5,4%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 24,1 eiro par megavatstundu, līdz pat 47,3 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 73% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija 45% no visām mēneša stundām.

Jūlijā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 36,27 eiro par megavatstundu, kas bija par 5% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada jūliju, par 11% augstāka (30,97 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 97% no jūlija mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 100%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu 49% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 34,17 11,5% 10,4 70,8 23,9 46,4
NP Igaunija 34,33 12,0% 10,4 70,8 24,1 46,4
NP Latvija 36,27 -5% 20,3 70,8 24,1 47,3
NP Lietuva 36,27 -5% 20,3 70,8 24,1 47,3
NP Zviedrija (SE4) 30,88 10% 10,4 50,1 22,9 40,2
POLPX Polija 36,63 2,7% 24,3 66,8 29,7 42,2
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Maijs 2016, %
NP FI & EE 97% -2 94%
NP EE & LV 73% 28 24%
NP LV & LT 100% 0 100%
NP LT & SE4 49% 13 5%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena