Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - jūlijs 2016

Latvijā jūlijā neto patērētas 543 262 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 38,32 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 61% apmērā.

2016.gada jūlijs skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Jūlijs 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūlijs 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 106 039 -28% 47 517
Termoelektrostacijās 123 187 -26% 160 716
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 3022 -19% 4 665
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 98 825 1% 95 708
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 331 074 -20% 308 606
  Jūlijs 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūlijs 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 605 992 44% 478 011
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 393 804 28% 237 799
Latvijas elektroenerģijas saldo 212 188 (iztrūkums) 87% (iztrūkums) 240 211 (iztrūkums)
  Jūlijs 2016  Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Jūlijs 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 543 262 MWh 3% 548 817 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 61% -18 (procentpunkti) 56%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 34% -2 6% 72%
EE  LV4 81% 3 51% 100%
LBI5 → LT 33% -10 0% 94%
LT  LV 1% 1 0% 7%
PL  LT 43% 25 0% 96%
LT  PL 26% -27 0% 72%
SE4 → LT 83% -8 0% 95%
FI  EE 26% -21 7% 57%
  Jūlijs 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Jūlijs 2015
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju6 54 787 -65% -65%
  Jūlijs 2016, EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Jūlijs 2015
Pārdošanas cena balansēšanas7 elektroenerģijai 36,30 -25% -18%
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 34,19 -25% -18%

Jūlijā vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms pret 2015.gadu turpina uzrādīt pieaugumu

Jūlijā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 61 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, ir palielinājums par 5 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš jūlijā bija 543 262 MWh un, salīdzinājumā ar jūniju, tas palielinājās par 3 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju, samazinājās par 1%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, jūlijā Daugavas ūdenīgums bija 82 % apmērā no mēneša normas, kā rezultātā hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms turpināja samazināties (kritums par 28%, bet, salīdzinot ar 2015.gada jūliju - kāpums 123%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma kritums par 26%, bet, salīdzinot ar 2015.gada jūliju, kritums 23%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 331 074 MWh, kas ir par 20% mazāk nekā jūnijā, bet salīdzinājumā ar 2015.gada jūliju, ir palielinājums par 7%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool8  (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 65% salīdzinājumā ar jūniju un bija 54 787 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2015.gada jūliju – kritums par 65%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz  Lietuvu 222 286 MWh, no kurām vien 25% “aizgāja” uz  Poliju, bet atlikušā daļa, kas veidoja 165 874 MWh palika Lietuvā. Nelielais eksportētās elektroenerģijas apjoms no Lietuvas uz Poliju skaidrojams ar to, ka Zviedrijas – Lietuvas starpsavienojums (NordBalt) nedarbojās 15 dienas (01.07 līdz 11.07 un no 28.07-31.07), kā rezultātā Lietuvas tirdzniecības apgabala cena bija augstāka nekā Polijā (Lietuvas cena - 39.23 EUR/MWh, Polijas cena – 34.41 EUR/MWh), kas veicināja elektroenerģijas eksportu virzienā no Polijas uz Lietuvu. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 43%, kas  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija palielinājums par 25 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 26%, kas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 27 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 81%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājās par 3 procentpunktu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 51% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 15 700 MWh līdz 20 439 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums bija 10%

Jūlijā vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 38,32 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar jūniju, cena samazinājās par 5%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūliju, kad tā bija 44,26 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 13%. 2016.gada jūlija mēneša vidējā cena bija zemāka, salīdzinājumā ar visu iepriekšējo gadu jūlija mēnešu cenām, kopš Latvijā darbojās elektroenerģijas birža. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 19,40 eiro par megavatstundu, līdz pat 202,04 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 56 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 24% no visām mēneša stundām.

Jūlijā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 30,97eiro par megavatstundu, kas bija par 14% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2015.gada jūliju, par 10% augstāka (28,06 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 100% no jūlija mēneša stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar jūniju, ir palielinājums par 4 procentpunktu. 

Jūlija vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 98% no jūnija stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar jūnija mēnesi, ir samazinājums par 2 procentpunktiem. Galvenokārt iemesli tam bija NordBalt kabeļa nedarbošanās, kā arī plānotie remontdarbi uz LV-LT starpsavienojuma un limitētais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm. 

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 30,97 -13% 12,14 55,05 23,10 38,90
NP Igaunija 30,97 -14% 12,14 55,05 23,10 38,90
NP Latvija 38,32 -5% 19,40 202,04 26,20 114,60
NP Lietuva 39,23 -3% 19,40 202,04 26,20 114,60
NP Zviedrija (SE4) 29,03 -14% 12,14 40,62 23,10 32,90
POLPX Polija 34,41 -25% 16,63 203.60 27,92 42,41
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Jūlijs 2015, %
NP FI & EE 100% 4 94%
NP EE & LV 56% 5 24%
NP LV & LT 98% -2 100%
NP LT & SE4 38% 0 5%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas-Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena