Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - janvāris 2017

Latvijā janvārī neto patērētas  698 235 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 35,14 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 106% apmērā.

2017.gada janvāris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Janvāris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Janvāris 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 256 166 -15% 72 568
Termoelektrostacijās 336 488 23% 437 492
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 5 582 -26% 4 481
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 143 703 -2% 134 465
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 741 938 2% 649 006
  Janvāris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Janvāris 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 358 701 32% 330 567
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 402 404 21% 244 529
Latvijas elektroenerģijas saldo 43 703 (pārpalikums) 4% (pārpalikums) 86 038 (iztrūkums)
  Janvāris 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Janvāris 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 698 235 MWh 4% 735 045 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 106% -3 (procentpunkti) 88%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 57% 24 4% 88%
EE  LV4 65% 24 0% 100%
LBI5 → LT 38% 6 3% 66%
LT  LV 2% -3 0% 25%
PL  LT 17% -42 0% 88%
LT  PL 51% 11 0% 95%
SE4 → LT 47% 5 1% 91%
FI  EE 20% 4 0% 63%
  Janvāris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Janvāris 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 156 881 17% 12%
  Janvāris 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Janvāris 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 28,70 -2,9% 52,20
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 27,03 -5,8% 49,16

Janvārī vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms pret 2016. gadu turpina pieaugt

Janvārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 106 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāri, ir palielinājums par 18 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš janvārī bija  698 235 MWh un, salīdzinājumā ar decembri, tas palielinājās par 4 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada janvāri, samazinājums ir par 5%. Lai arī saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, janvārī Daugavas ūdenīgums bija 174 % apmērā no mēneša normas, tomēr hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 15%, bet, salīdzinot ar 2016.gada janvāri - kāpums 253%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma pieaugums par 23%, bet, salīdzinot ar 2016.gada janvāri, kritums 23%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 741 938 MWh, kas ir par 2% vairāk nekā decembrī, bet salīdzinājumā ar 2016.gada janvāri, ir palielinājums  par 14%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 17% salīdzinājumā ar decembri un bija 156 881 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada janvāri – kāpums par 12%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 174 300 MWh, bet Polija caur LitPol Link 39 314 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 47%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 5 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 17%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 42 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 51%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kāpums  par 11 procentpunktiem. 

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 65%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājums par 24 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 0% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 0 MWh līdz 19 737 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 1%

Janvārī  vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 35,14 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar decembri, cena palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada janvāri, kad tā bija 50,01 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 30%. 2017.gada janvārī mēneša vidējā cena bija zemāka, salīdzinājumā ar visu iepriekšējo gadu janvāra cenām, kopš Latvijā darbojās elektroenerģijas birža. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 27,55 eiro par megavatstundu, līdz pat 52,39 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 69 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 92% no visām mēneša stundām.

Janvārī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 33,27 eiro par megavatstundu, kas bija par 2% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada janvāri, par 12% zemāka (37,63 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 98% no janvāra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 83%, bet ar Zviedrijas 4.tirdziecības apgabalu 66% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 33,29 -2% 17,4 117,1 27,6 52,4
NP Igaunija 33,27 -2% 17,4 117,1 27,6 52,4
NP Latvija 35,14 3% 17,4 117,1 27,6 52,4
NP Lietuva 36,88 6% 17,4 117,1 27,6 52,4
NP Zviedrija (SE4) 33,99 -1% 17,4 117,1 27,3 52,0
POLPX Polija 37,04 7% 16,1 117,8 24,0 51,2
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Janvārī 2016, %
NP FI & EE 98% 5 97%
NP EE & LV 69% -23 25%
NP LV & LT 83% -15 98%
NP LT & SE4 66% -22 11%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena