Drukāt

Janvāra mēnesis skaitļos

Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 691 345 MWh:

 • Latvijas elektroenerģijas  saldo 245 558 MWh;
 • Latvijas elektroenerģijas imports 382 825 MWh;
 • Latvijas elektroenerģijas eksports 137 267 MWh;
 • Latvijas saražotās elektroenerģijas apjoms 445 787 MWh;
 • Izmantojot Latvijas vietējos ģenerācijas avotus nosegts valsts patēriņš 64,48%;

Latvijā saražotā elektroenerģija:

Elektrostacijās ar uzstādīto jaudu lielāku par 10MW

 • Hidroelektrostacijās 186 663 MWh;
 • Termoelektrostacijās 109 912 MWh;
 • Vēja elektrostacijās 8 017MWh,

Elektrostacijās ar uzstādīto jaudu mazāku par 10MW

 • Citi atjaunīgie un atbalstāmie** 141 195 MWh.

Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā kopējais pārdotās un nopirktās elektroenerģijas apjoms nākamās dienas tirgū (Elspot tirgū) 1 127 963 MWh:

 • Nopirktās elektroenerģijas apjoms Latvijā nākamās dienas tirgū 688 389 MWh;
 • Pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā nākamās dienas tirgū 439 574 MWh.

Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā kopējais pārdotās un nopirktās elektroenerģijas apjoms tekošās dienas tirgū (Elbas tirgū) 8928 MWh:

 • Nopirktās elektroenerģijas apjoms Latvijā tekošās dienas tirgū 1982 MWh;
 • Pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā tekošās dienas tirgū 6946 MWh.

Latvijas Nord Pool Spot (Elspot) tirdzniecības apgabala janvāra mēneša vidējā cena 39.78 EUR/MWh:

 • Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalu cena vienāda 32.7% laika;
 • Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalu cena vienāda 99.7% laika.

Starpsavienojumu noslogotība***:

 • Igaunijas – Latvijas**** starpsavienojuma noslogotība 92%;
 • Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma noslogotība 49%.

Uz Baltijas valstīm importētās elektroenerģijas apjoms no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija)*****140 283.1 MWh:

 • Lietuvas-Baltkrievijasstarpsavienojuma noslogotība 18%.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā janvārī bija  691 345 MWh, kas ir par 4.4% mazāk salīdzinājumā ar 2014.gada janvāri. Kopējais elektroenerģijas ražošanas apjoms Latvijā janvārī bija  445 787 MWh, kas ir par 24% mazāk salīdzinājumā ar 2014.gada janvāri. Lielās hidroelektrostacijas janvārī saražoja 186 663 MWh, kas ir par 25% mazāk nekā 2014.gada janvārī. Izmantojot vietējos ražošanas avotus Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts 64,48% apmērā.

Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā nopirktās elektroenerģijas apjoms nākamās dienas tirgū (Elspot tirgū) bija  688 389 MWh, kas bija 29.94% no kopējā Nord Pool Spot biržā Baltijas valstīs nopirktās elektroenerģijas.

Janvāra mēneša vidējā Nord Pool Spot (NPS) elektroenerģijas biržas cena Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 39.78 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas bija par 18.6% zemāka nekā 2014. gada decembrī  (48.87 EUR/MWh) un par 7.3% zemāka nekā 2014.gada janvārī (42.94 EUR/MWh). Nosacīti zemās cenas saglabāšanos Latvijā veicināja neraksturīgi siltie laika apstākļi janvārī. Nord Pool Spot Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas elektroenerģijas cenas svārstījās no 26.26 eiro par megavatstundu 2.janvārī līdz 51.59 eiro par megavatstundu 12.janvārī. Salīdzinājumā ar 2014.gada 1.janvāri, kad zemākā vidējā diennakts cena bija 31.95 eiro par megavatstundu un 14.janvāri, kad augstākā cena bija 54.18 eiro par megavatstundu.

Janvāra  vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 33.84 eiro par megavatstundu, kas bija par 9.6% zemāka nekā decembrī (37.42 EUR/MWh) un par 17.4% zemāka nekā 2014.gada janvārī (40.98 EUR/MWh). Apskatot cenu salīdzinājumu starp 2015.gada un 2014.gada janvāri ir jāņem vērā, ka 2014.gada janvārī vēl nebija uzsākta Estlink 2 zemūdens kabeļa izmantošana ar pilnu jaudu, kas nodrošina ne tikai lielāku elektroenerģijas tirdzniecības apjoma darījumus starp Igauniju un Somiju, bet arī nodrošina pieeju zemākas cenas elektroenerģijai no Ziemeļvalstīm.

Ziemeļvalstīs cenu samazinājumu veicināja siltāki un vējaināki laika apstākļi un lielāka ūdens nostrāde hidroelektrostacijās. Stundu skaits, kad elektroenerģijas cena Igaunijas tirdzniecības apgabalā bija vienāda ar Somijas tirdzniecības apgabala cenu, bija 98.1% janvārī, salīdzinot ar 85.1%  2014.gada janvārī. Stundu skaits, kad cenas Igaunijā un Latvijā bija vienādas, pieauga no 29.2% 2014.gada decembrī, līdz 32.7% 2015.gada janvārī.

Janvārī kopumā uz Baltijas valstīm no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) tika importēta elektroenerģija 140 283.1MWh apjomā un atbilstoši Lietuvas-Baltkrievijas starpsavienojums bija noslogots tika par 18%.

* Atbilstoši ENTSO-E noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, VES, hidroelektrostacijas, PV (saules).
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Krievijas-Igaunijas starpsavienojumus.
***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.