Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - februāris 2017

Latvijā februārī neto patērētas  627 565 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 36,26 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 96% apmērā.

2017.gada februāris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Februāris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Februāris 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 171 818 -33% 228 097
Termoelektrostacijās 292 622 -13% 76 636
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 4 151 -26% 4 760
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 133 200 -7% 133 826
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 601 791 -19% 443 319
  Februāris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Februāris 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 345 517 -4% 404 884
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 319 743 -21% 221 689
Latvijas elektroenerģijas saldo 25 774 (iztrūkums) 159% (pārpalikums) 183 195 (iztrūkums)
  Februāris 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Februāris 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 627 565 MWh -10% 626 514 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 96% -10 (procentpunkti) 71%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 39% -18 4% 74%
EE  LV 52% -13 4% 94%
LBI → LT 38% 0 5% 83%
LT  LV 4% 2 0% 25%
PL  LT 29% 12 0% 74%
LT  PL 45% -6 0% 98%
SE4 → LT 51% 4 18% 71%
FI  EE 21% 2 0% 66%
  Februāris 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Februāris 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 174 954 12% 337%
  Februāris 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Februāris 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 34,15 19% 25,45
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 32,17 19% 23,97

Februārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 96%

Februārī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 96 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri, ir palielinājums par 25 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš februārī bija  627 565 MWh un, salīdzinājumā ar janvāri, tas samazinājās par 10 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada februāri, palika nemainīgs. Lai arī saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, februārī Daugavas ūdenīgums bija 127 % apmērā no mēneša normas, tomēr hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 33%, bet, salīdzinot ar 2016.gada februāri - kritums par 25%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājās par 13%, bet, salīdzinot ar 2016.gada februāri, kāpums 282%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 601 791 MWh, kas ir par 19% mazāk nekā janvārī, bet salīdzinājumā ar 2016.gada februāri, ir palielinājums  par 36%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool  (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 12% salīdzinājumā ar janvāri un bija 174 954 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada februāri – kāpums par 337%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 154 615 MWh, bet Polija caur LitPol Link 59 871 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 51%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 4 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 29%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 12 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 45%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kritums  par 6 procentpunktiem. 

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 52%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 13 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 94%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 4% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 803 MWh līdz 21 434 MWh. 

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 2%

Februārī  vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 36,26 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar janvāri, cena palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada februāri, kad tā bija 29,65 eiro par megavatstundu, pieaugums ir par 22%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 27,5 eiro par megavatstundu, līdz pat 47,5 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 84 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 69% no visām mēneša stundām.

Februārī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 35,13 eiro par megavatstundu, kas bija par 6% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada februāri, par 24% zemāka (28,28 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 98% no februāra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 96%, bet ar Zviedrijas 4.tirdziecības apgabalu 69% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 35,07 5% 16,5 70,2 27,1 47,5
NP Igaunija 35,13 6% 16,5 70,2 27,1 47,5
NP Latvija 36,26 3% 16,5 70,2 27,5 47,5
NP Lietuva 36,45 -1% 16,5 70,2 27,5 47,5
NP Zviedrija (SE4) 34,19 1% 16,5 70,2 27,1 46,6
POLPX Polija 36,22 -2% 16,3 70,5 25,0 46,0
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Februārī 2016, %
NP FI & EE 98% 0 70%
NP EE & LV 84% 14 76%
NP LV & LT 96% 13 100%
NP LT & SE4 69% 4 19%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena