Drukāt

Februāra mēnesis skaitļos

 • Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 615 955 MWh:
  • Latvijas elektroenerģijas saldo 221 186 MWh:
   • Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 412 597 MWh;
   • no Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 191 411 MWh;
  • Latvijā saražotās elektroenerģijas apjoms 394 769 MWh;
  • Izmantojot Latvijas vietējos ģenerācijas avotus nosegts valsts patēriņš 64,09% apmērā. 
 • Latvijā saražotā elektroenerģija:

Elektrostacijās ar uzstādīto jaudu lielāku par 10MW

 • Hidroelektrostacijās 169 038 MWh;
 • Termoelektrostacijās 93 918 MWh;
 • Vēja elektrostacijās 5 392 MWh.

Elektrostacijās ar uzstādīto jaudu mazāku par 10MW

 • Citi atjaunīgie un atbalstāmie** 126 421 MWh.
 • Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā kopējais pārdotās un nopirktās elektroenerģijas apjoms nākamās dienas tirgū (Elspot tirgū) 1 007 199 MWh:
  • Nopirktās elektroenerģijas apjoms Latvijā nākamās dienas tirgū 620 412 MWh;
  • Pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā nākamās dienas tirgū 386 788 MWh.
 • Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā kopējais pārdotās un nopirktās elektroenerģijas apjoms tekošās dienas tirgū (Elbas tirgū) 5900 MWh:
  • Nopirktās elektroenerģijas apjoms Latvijā tekošās dienas tirgū 666 MWh;
  • Pārdotās elektroenerģijas apjoms Latvijā tekošās dienas tirgū 5234 MWh.
 • Latvijas Nord Pool Spot (Elspot) tirdzniecības apgabala februāra mēneša vidējā cena 39.43 EUR/MWh:
  • Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalu cena vienāda 36.5% laika;
  • Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalu cena vienāda 99.6% laika.
 • Starpsavienojumu noslogotība***:
  • Igaunijas – Latvijas**** starpsavienojuma noslogotība 92%;
  • Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma noslogotība 44%.
 • Uz Baltijas valstīm importētās elektroenerģijas apjoms no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija)*****144 003 MWh:
  •  Lietuvas-Baltkrievijasstarpsavienojuma noslogotība 27%.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš Latvijā februārī bija  615 955 MWh, kas ir par 1.7% mazāk salīdzinājumā ar 2014.gada februāri un 10.9% mazāk salīdzinājumā ar 2015.gada janvāri. Kopējais elektroenerģijas ražošanas apjoms Latvijā februārī bija 394 769 MWh, kas ir par 18.4% mazāk salīdzinājumā ar 2014.gada februāri un 11.44% mazāk salīdzinājumā ar 2015.gada janvāri. Lielās hidroelektrostacijas februārī saražoja 169 038 MWh, kas ir par 5% vairāk nekā 2014.gada februārī un par 9.44% mazāk salīdzinājumā ar 2015.gada janvāra mēnesi. Izmantojot vietējos ražošanas avotus Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts 64,09% apmērā.

Nord Pool Spot biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā nopirktās elektroenerģijas apjoms nākamās dienas tirgū (Elspot tirgū) bija 620 412 MWh, kas bija 30% no kopējā Nord Pool Spot biržā Baltijas valstīs nopirktās elektroenerģijas.

Februāra mēneša vidējā Nord Pool Spot (NPS) elektroenerģijas biržas cena Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabalā samazinājās līdz 39.43 eiro par megavatstundu (EUR/MWh), kas bija par 0.9% zemāka nekā 2015. gada janvārī  (39.78 EUR/MWh) un par 7.7% zemāka nekā 2014.gada februārī  (42.72 EUR/MWh). Nord Pool Spot Latvijas un Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas elektroenerģijas cenas svārstījās no 29.59 eiro par megavatstundu 1.februārī līdz 46.86 eiro par megavatstundu 13.februārī. Salīdzinājumā ar 2014.gada 25.februāri, kad zemākā vidējā diennakts cena bija 36.83 eiro par megavatstundu un 19.februārī, kad augstākā cena bija 55.98 eiro par megavatstundu.

Februāra vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 33.42 eiro par megavatstundu, kas bija par 1.2% zemāka nekā janvārī (33.84 EUR/MWh) un par 3.94% zemāka nekā 2014.gada februārī (34.79 EUR/MWh). Apskatot cenu salīdzinājumu starp 2015.gada un 2014.gada februāri ir jāņem vērā, ka 2014.gada februāra vidū tika uzsākta Estlink 2 zemūdens kabeļa izmantošana ar pilnu jaudu, kas nodrošina ne tikai lielāku elektroenerģijas tirdzniecības apjoma darījumus starp Igauniju un Somiju, bet arī nodrošina pieeju zemākas cenas elektroenerģijai no Ziemeļvalstīm.

Stundu skaits, kad elektroenerģijas cena Igaunijas tirdzniecības apgabalā bija vienāda ar Somijas tirdzniecības apgabala cenu, bija 96.9% februārī, salīdzinot ar 86.9% 2014.gada februārī. Stundu skaits, kad cenas Igaunijā un Latvijā bija vienādas, pieauga no 19.6% 2014.gada februāra, līdz 36.5% 2015.gada februāri.

Februārī kopumā uz Baltijas valstīm no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) tika importēta elektroenerģija 144 003MWh apjomā un atbilstoši Lietuvas-Baltkrievijas starpsavienojums bija noslogots tika par 27%.

* Atbilstoši ENTSO-E noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, VES, hidroelektrostacijas, PV (saules).
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Latvijas-
Krievijas-Igaunijas starpsavienojumus.
***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.