Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - decembris 2017

Latvijā decembrī neto patērētas  663 257 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 32,26 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 109% apmērā.

2017. gada decembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija
Decembris 2017, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Decembris 2016,
MWh
Hidroelektrostacijās
469 926
2 %
300 392
Termoelektrostacijās
107 136
-17 %
274 669
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās
6 392
 48 %
7 574
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1
139 007
3 %
147 121
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms
722 461
-1 %
729 756
 
Decembris 2017, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Decembris 2016,
MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija
300 041
-10 %
272 417
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija
359 245
-14%
333 523
Latvijas elektroenerģijas saldo
59 204 (pārpalikums)
30 % (pārpalikums)
61 107 (pārpalikums)
 
Decembris 2017
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Decembris 2016
 
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2
663 257 MWh
3 %
668 649 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas
109 %
-4,28 (procentpunkti)
109 %
Starpsavienojumi
Vidējā mēneša noslogotība3 %
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (Procentpunkti)
Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
 LV -> LT
40%
-18
5%
85%
 EE -> LV
44%
-17
3%
92%
 LBI -> LT
15%
2
0%
39%
LT -> LV
3%
1
0%
28%
PL->LT
14%
-1
0%
59%
LT->PL
45%
2
14%
79%
SE4->LT
62%
10
19%
96%
FI->EE
25%
5
0%
54%
 
 
Decembris 2017
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Izmaiņas salīdzinājumā ar Decembris 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4
91 707 MWh
50 %
-31 %
 
 
Decembris 2017 EUR/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Decembris 2016
EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai
71.17
94 %
 
29.56
Pirkšanas cena
balansēšanas
elektroenerģijai
67.02
 
94 %
 
27.84

Decembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 109%

Decembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 109 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri, ir samazinājums par 0.2 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš decembrī bija  663 257 MWh un, salīdzinājumā ar novembri, tas palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri, samazinājās par 1%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, decembrī Daugavas ūdenīgums bija 282% apmērā no mēneša normas, līdz ar to hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 2%, bet, salīdzinot ar 2016.gada decembri - kāpums par 56%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 17%, bet, salīdzinot ar 2016.gada decembri, samazinājums par 61%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 722 461 MWh, kas ir par 1% mazāk nekā novembrī, bet salīdzinājumā ar 2016.gada decembri, ir samazinājums par 1%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool[6] (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās  par 50% salīdzinājumā ar novembri un bija 91 707 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada decembri – samazinājums par 31%.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 322 353 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 45 619 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 62%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 10 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 14%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 1 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 45%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 2 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 44%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, tas kritums par 17 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 92%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 3% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 15 096 MWh līdz 20 232 MWh.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums 7%

Decembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 32,26 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar novembri, cena samazinājās par 7%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada decembri, kad tā bija 34,18 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 6%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 17,3 eiro par megavatstundu līdz pat 47,0 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 93% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 75% no visām mēneša stundām.

Decembra vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 32,02 eiro par megavatstundu, kas bija par 5% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada decembri, par 6% zemāka (34,01EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 76% no decembra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 91%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu - 83% no mēneša stundu skaita.

Apgabals
Vidējā mēneša cena EUR/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija
31.92
-5%
4.12
77.8
17.3
47.0
NP Igaunija
32.02
-5%
4.12
77.2
17.3
47.0
NP Latvija
32.26
-7%
4.12
77.2
17.3
47.0
NP Lietuva
33.06
-9%
4.12
77.2
17.3
52.3
NP Zviedrija (SE4)
32.04
-7%
4.12
77.8
17.3
52.2
 
Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali
Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
Decembris 2016, %
NP FI & EE
76%
-20.3
98%
NP EE & LV
93%
18.0
94%
NP LV & LT
91%
13.2
93%
NP LT & SE4
83%
9.5
86%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 

[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, saules elektrostacijas.
[2] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
[3] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
[4] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
[5] Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena