Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - decembris 2016

Latvijā decembrī neto patērētas  668 649 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 34,18 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 109% apmērā.

2016.gada decembris skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Decembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Decembris 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 300 392 21% 106 956
Termoelektrostacijās 274 669 -35% 279 724
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 7 574 38% 8 659
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 147 121 8% 138 067
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 729 756 -11% 533 406
  Decembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Decembris 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 272 417 76% 259 077
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 333 523 4% 139 366
Latvijas elektroenerģijas saldo 61 107 (pārpalikums) 63% (pārpalikums) 119 711 (iztrūkums)
  Decembris 2016 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Decembris 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 668 694 MWh 3% 653 117 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 109% -16 (procentpunkti) 82%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 33% 5 0% 70%
EE  LV4 41% 24 0% 100%
LBI5 → LT 31% -6 4% 69%
LT  LV 5% -1 0% 31%
PL  LT 59% -23 0% 100%
LT  PL 40% 27 0% 98%
SE4 → LT 42% 29 0% 94%
FI  EE 16% 15 0% 72%
  Decembris 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Decembris 2015
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju6 133 764 -24% 83%
  Decembris 2016 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Decembris 2015 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas7 elektroenerģijai 29,56 -41% 36,48
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 28,70 -41% 34,36

Decembrī vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms pret 2015. gadu turpina pieaugt

Decembrī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 109 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri, ir palielinājums par 27 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš decembrī bija  668 649 MWh un, salīdzinājumā ar novembri, tas palielinājās par 3 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada decembri, palielinājums ir par 2%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, decembrī Daugavas ūdenīgums bija 171 % apmērā no mēneša normas, kā rezultātā hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (palielinājums par 21%, bet, salīdzinot ar 2015.gada decembri - kāpums 181%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma kritums par 35%, bet, salīdzinot ar 2015.gada decembri, kritums 2%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 729 756 MWh, kas ir par 11% mazāk nekā novembrī, bet salīdzinājumā ar 2015.gada decembri, ir palielinājums  par 37%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool8 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 24% salīdzinājumā ar novembri un bija 133 746 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2015.gada decembri – kāpums par 83%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 168 116 MWh, bet Polija caur LitPol Link 80 697 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 42%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 29 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 59%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 23 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 40%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kāpums  par 27 procentpunktiem. 

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 41%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, palielinājums par 24 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 0,4% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 85 MWh līdz 14 272 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums 15%

Decembrī vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 34,18 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar novembri, cena samazinājās par 14%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada decembri, kad tā bija 38,34 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 11%. 2016.gada decembrī mēneša vidējā cena bija zemāka, salīdzinājumā ar visu iepriekšējo gadu decembra cenām, kopš Latvijā darbojās elektroenerģijas birža. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 27,55 eiro par megavatstundu, līdz pat 52,39 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 94 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 92% no visām mēneša stundām.

Decembrī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 34,01 eiro par megavatstundu, kas bija par 17% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2015.gada decembri, par 27% augstāka (26,72 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 98% no decembra mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 93%, bet ar Zviedrijas 4.tirdziecības apgabalu 86% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 34,00 -17% 4,0 89,3 21,6 53,8
NP Igaunija 34,01 -17% 4,0 89,3 21,6 52,6
NP Latvija 34,18 -16% 4,0 89,3 21,6 52,6
NP Lietuva 34,79 -14% 4,0 89,3 21,6 52,7
NP Zviedrija (SE4) 34,30 -17% 4,0 89,3 21,6 52,7
POLPX Polija 34,59 -7% 15,8 146,6 19,5 57,3
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Decembris 2015, %
NP FI & EE 98% 5 97%
NP EE & LV 94% 2 20%
NP LV & LT 93% 5 100%
NP LT & SE4 86% 1 7%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas-Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena