Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - augusts 2017

Latvijā augustā neto patērētas  574 156 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 37,33 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 69% apmērā.

2017.gada augusts skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Augusts 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Augusts 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 218 232 34% 166 945
Termoelektrostacijās 63 806 -30% 72 222
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 4 414 47% 4 635
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 109 442 4% 111 006
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 395 894 9% 354 807
  Augusts 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Augusts 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 469 301 -8% 518 819
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 291 039 -12% 312 709
Latvijas elektroenerģijas saldo 178 262 (iztrūkums) 0,3% (iztrūkums) 206 110 (iztrūkums)
  Augusts 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Augusts 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 574 156 MWh 6% 560 918 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 69% 2 (procentpunkti) 63%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 20% -8 0% 67%
EE  LV 56% -17 20% 99%
LBI → LT 12% 2 0% 62%
LT  LV 6,2% 5 0% 36%
PL  LT 28% -5 0% 72%
LT  PL 30% -4 0% 81%
SE4 → LT 70% -10 2% 100%
FI  EE 21% -11 0% 91%
  Augusts 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Augusts 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 41 519 89% 159%
  Augusts 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Augusts 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 47,08 27% 32,19
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 44,34 27% 20,31

Augustā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 69%

Augustā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 69 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, ir palielinājums par 6 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš augustā bija  574 156 MWh un, salīdzinājumā ar jūliju, tas palielinājās par 6%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, palielinājās par 2,4%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, augustā Daugavas ūdenīgums bija 139% apmērā no mēneša normas, līdz ar to hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms palielinājās (samazinājums par 34%, bet, salīdzinot ar 2016.gada augustu - kāpums par 31%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 30%, bet, salīdzinot ar 2016.gada augustu, samazinājums 12%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 395 894 MWh, kas ir par 9% vairāk nekā jūlijā, bet salīdzinājumā ar 2016.gada augustu, ir palielinājums par 12%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 89% salīdzinājumā ar jūliju un bija 41 519MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada augustu – pieaugums par 159%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 353 353 MWh, bet Polija caur LitPol Link 48 331 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 70%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 10 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 28%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kritums par 5 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 30%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kritums par 4 procentpunktiem.

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 56%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājās par 17 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 99%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 20% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 16 300 MWh līdz 21 747MWh.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 6%

Augustā vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 37,33 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar augustu, cena palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu, kad tā bija 33,77 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 10,5%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 21,6 eiro par megavatstundu, līdz pat 59,4 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 86% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 69% no visām mēneša stundām.

Augustā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 36,34 eiro par megavatstundu, kas bija par 6% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada augustu, par 15.8% augstāka (31,88 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 98% no augusta mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 99%, bet ar Zviedrijas 4.tirdzniecības apgabalu 66% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 36,28 6% 10,75 120,04 21,6 59,4
NP Igaunija 36,34 6% 10,75 120,04 21,6 59,4
NP Latvija 37,33 3% 10,75 120,04 21,6 59,4
NP Lietuva 37,30 3% 10,75 120,04 21,6 59,4
NP Zviedrija (SE4) 33,91 10% 10,75 120,01 21,6 59,4
POLPX Polija 38,35 5% 24,2 163,8 30,7 54,5
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Maijs 2016, %
NP FI & EE 98% 1 100%
NP EE & LV 86% 13 69%
NP LV & LT 99% -1 100%
NP LT & SE4 66% 17 57%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena