Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - augusts 2016

Latvijā augustā neto patērētas  560 918 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 33,77 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 63% apmērā.

2016.gada augusts skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Augusts 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Augusts 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 166 945 57% 39 212
Termoelektrostacijās 72 222 -41% 291 167
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 4635 53% 2 996
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 111 006 12% 93 137
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 354 807 7% 426 513
  Augusts 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Augusts 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 518 819 -14% 491 119
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 312 709 -21% 350 550
Latvijas elektroenerģijas saldo 206 110 (iztrūkums) -3% (iztrūkums) 140 568 (iztrūkums)
  Augusts 2016 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Augusts 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 560 918 MWh 3% 567 081 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 63% 2 (procentpunkti) 75%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 38% 3 7% 80%
EE  LV4 76% -5 37% 100%
LBI5 → LT 7% -27 0% 27%
LT  LV 2% 1 0% 20%
PL  LT 13% -30 0% 76%
LT  PL 25% 0 1% 80%
SE4 → LT 79% -4 0% 99%
FI  EE 12% -14 0% 49%
  Augusts 2016, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Augusts 2015
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju6 16 017 -71% -89%
  Augusts 2016, EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Augusts 2015
Pārdošanas cena balansēšanas7 elektroenerģijai 32,18 -11,35% -28%
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 30,31 -11,35% -28%

Augustā vietēji saražotās elektroenerģijas apjoms hidroelektrostacijās pret 2015.gadu uzrādīja trīskāršu pieaugumu

Augustā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 63 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, ir samazinājums par 12 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš augustā bija 560 918 MWh un, salīdzinājumā ar jūliju, tas palielinājās par 3 %, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, samazinājās par 1%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, augustā Daugavas ūdenīgums bija 100 % apmērā no mēneša normas, rezultātā hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms turpināja pieaugt (kāpums par 57%, bet, salīdzinot ar 2015.gada augustu - kāpums 326%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma kritums par 41%, bet, salīdzinot ar 2015.gada jūliju, kritums 75%). rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 354 807 MWh, kas ir par 7% vairāk nekā jūlijā, bet salīdzinājumā ar 2015.gada augustu, ir samazinājums  par 17%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool  (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabaluLBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 71% salīdzinājumā ar augustu un bija 16 017 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2015.gada augustukritums par 89%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz  Lietuvu 299 570 MWh, no kurām 21% “aizgāja” uz  Poliju, bet atlikušā daļa, kas veidoja 235 938 MWh palika Lietuvā. Nelielais eksportētās elektroenerģijas apjoms no Lietuvas uz Poliju skaidrojams ar to, ka ZviedrijasLietuvas starpsavienojums (NordBalt) nedarbojās 8 dienas (01.08 līdz 08.08), rezultātā Lietuvas tirdzniecības apgabala cena bija augstāka nekā Polijā (Lietuvas cena - 33,78 EUR/MWh, Polijas cena – 32,63 EUR/MWh), kas veicināja elektroenerģijas eksportu virzienā no Polijas uz Lietuvu. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 13%, kas  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija samazinājums par 30 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 25%, kas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir samazinājums par 0,4 procentpunktiem.

Pārskata periodā IgaunijasLatvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 76%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 5 procentpunktiem, IgaunijasLatvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 37% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, IgaunijasLatvijas starpsavienojumā nebija, rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 7 989 MWh līdz 19 185 MWh.

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas samazinājums 4%

Augustā vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 33,77 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar jūliju, cena samazinājās par 12%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu, kad bija 46,40 eiro par megavatstundu, samazinājums ir par 12%. 2016.gada augusta mēneša vidējā cena bija zemāka, salīdzinājumā ar visu iepriekšējo gadu augusta mēnešu cenām, kopš Latvijā darbojās elektroenerģijas birža. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 16,08 eiro par megavatstundu, līdz pat 56,05 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 69 % no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 28% no visām mēneša stundām.

Augustā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 31,38 eiro par megavatstundu, kas bija par 1% zemāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2015.gada augustu, par 1% augstāka (31.20,06 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 100% no augusta mēneša stundu skaita.

Līdzīgi jūlijā, arī augustā vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 100% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 31,38 1% 8,12 51,99 24,20 36,90
NP Igaunija 31,38 1% 8,12 51,99 24,20 36,90
NP Latvija 33,77 -12% 16,08 56,05 24,53 41,58
NP Lietuva 33,78 -14% 16,08 56,05 24,53 41,58
NP Zviedrija (SE4) 30,51 5% 8,12 49,40 23,70 36,90
POLPX Polija 32,63 -5% 16,90 49.90 24,89 37,71
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Augusts 2015, %
NP FI & EE 100% 0 99%
NP EE & LV 69% 13 28%
NP LV & LT 100% 1 100%
NP LT & SE4 57% 18 3%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas-Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena