Drukāt

Augusts 2015

Latvijā augustā patērētas  567 081 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 46.40 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 75% apmērā.

2015. gada augusts skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Augusts 2015, MWh Jūlijs 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 39 212 47 517
Termoelektrostacijās 291 167 160 716
Vēja elektrostacijās 2 996 4 665
Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW** 93 137 95 708
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 426 513 308 606
 
  Augusts 2015, MWh Jūlijs 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 491 119 478 011
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 350 550 237 799
Latvijas elektroenerģijas saldo 140 568 (iztrūkums) 240 211 (iztrūkums)
 
  Augusts 2015 Jūlijs 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 567 081 MWh 548 817 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 75% 56%
 
 
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība*** % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 45% 10 30% 66%
EE  LV**** 93% -3 69% 100%
LBI***** → LT 61% 17 20% 91%
 
  Augusts 2015 Jūlijs 2015 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju***** 142469 MWh 154 707 MWh -8%

 TEC trešo mēnesi pēc kārtas uzrāda saražotās elektroenerģijas apjoma pieaugumu 

      Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 93%, bet, salīdzinājumā ar jūliju, samazinājās par 3 procentpunktiem. Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 100%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz 69% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 13 140MWh līdz pat 16 912 MWh. 

     Augustā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 75% apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, ir palielinājums par 22 procentpunktiem.  Augusta mēneša patēriņš bija 567 081 MWh un, salīdzinājumā ar jūliju, tas palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, palielinājās par 0.3%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, augusta mēnesī Daugavā ūdens pieplūde bija tikai 27% apmērā no normas, kas ir vēsturiski zemākais līmenis kopš novērojumu uzsākšanas . Zemais ūdens pieteces līmenis būtiski ietekmē saražotās elektroenerģijas apjomu hidroelektrostacijās (kritums par 17%), kas, līdzīgi kā jūlijā, tika kompensēts ar TEC saražoto elektroenerģiju (kāpums par 81%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 426 513 MWh, kas ir par 38% vairāk nekā jūlijā.

      Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool Spot****** (NPS) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI*****. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, samazinājās par 8% salīdzinājumā ar augustu un bija 142 469 MWh.

Augusta mēneša vidējā NPS Latvijas  tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija augstākā šajā gadā, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada augustu, samazinājās par 16%

      Augustā vidējā NPS elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 46,40 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar jūlija mēnesi, cena pieauga par 5%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada augustu, samazinājās par 16%, kad tā bija 55,31 eiro par megavatstundu. NPS Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 5,2 eiro par megavatstundu līdz 77.1 eiro par megavatstundu. Latvijas apgabala cena nedaudz vairāk kā ceturtdaļu no mēneša stundām (28%) bija vienāda ar Igaunijas tirdzniecības apgabala cenu, bet jūlijā šis periods bija 24% no visām mēneša stundām. No elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas viedokļa, augusts bija īpašs ar to, ka tika sasniegta šīgada augstākā cena stundas (77,14EUR/MWh), dienas (60,5 EUR/MWh) un mēneša (46,40 EUR/MWh) griezumā. 

      Augustā vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 31,20 eiro par megavatstundu, kas bija par 11% augstāka nekā jūlijā, bet, salīdzinot ar 2014.gada augustu, par 20% zemāka (39,10 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cena bija vienāda 99% no augusta mēneša stundu skaita, kas, salīdzinājumā ar jūlija mēnesi, ir pieaugums par 6 procentpunktiem. Igaunijas tirdzniecības apgabalā 2015.gada 12.augustā tika sasniegta šīgada augstākā NPS Igaunijas tirdzniecības apgabala ikstundas elektroenerģijas cena, kas bija 77,14 EUR/MWh.

      Augustā vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 46,40 eiro par megavatstundu, kas bija par 5% augstāka nekā jūlijā, bet, salīdzinot ar 2014.gadu, par 16% zemāka (57,31 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša stundas cenu starp Latviju un Lietuvu, var secināt, ka cena bija vienāda 100% no augusta stundu skaita, kas ir bez izmaiņām, salīdzinot ar jūlija mēnesi. 

Apgabals Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 31,12 13% 3,38 77,14 6,30 47,66
NPS Igaunija 31,20 11% 3,38 77,14 6,30 47,66
NPS Latvija 46,40 5% 5,16 77,14 38,69 60,46
NPS Lietuva 46,40 5% 5,16 77,14 38,69 60,46
 
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)
NPS FI & EE 99% 6
NPS EE & LV 28% 4
NPS LV & LT 100% 0

* Atbilstoši European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Igaunijas -Krievijas-Latvijas starpsavienojumus.
***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
****** Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena.
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.