Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - aprīlis 2017

Latvijā aprīlī neto patērētas  581 088 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā palielinājās līdz 31,42 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 128% apmērā.

2017.gada aprīlis skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Aprīlis 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Aprīlis 2016, MWh
Hidroelektrostacijās 523 981 -27% 372 091
Termoelektrostacijās 72 745 -8% 91 354
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās 3 556 -34% 4 596
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1 142 283 -5% 125 681
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 742 565 -22% 593 722
  Aprīlis 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Aprīlis 2016, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 168 328 33% 425 334
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 329 805 -23% 440 133
Latvijas elektroenerģijas saldo 161 477 (pārpalikums) -47% (pārpalikums) 14 799 (pārpalikums)
  Aprīlis 2017 Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Aprīlis 2016
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2 581 088 MWh -11% 578 923 MWh
Valsts patēriņa nosegšana, izmantojot vietējās ģenerācijas 128% -19 (procentpunkti) 103%
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība3 % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
LV  LT 29% -30 6% 66%
EE  LV 23% -6 0% 79%
LBI → LT 8% -1 0% 30%
LT  LV 2% 0 0% 19%
PL  LT 25% 8 0% 86%
LT  PL 57% -22 1% 100%
SE4 → LT 66% 22 7% 100%
FI  EE 7% 3 0% 44%
  Aprīlis 2017, MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Izmaiņas salīdzinājumā ar Aprīlis 2016
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4 42 814 33% -48%
  Aprīlis 2017 EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Aprīlis 2016 EUR/MWh
Pārdošanas cena balansēšanas5 elektroenerģijai 29,18 18% 28,83
Pirkšanas cena balansēšanas elektroenerģijai 27,48 18% 27,15

Aprīlī Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 128%

Aprīlī Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 128 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada aprīli, ir samazinājums par 19 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš aprīlī bija  581 088 MWh un, salīdzinājumā ar martu, tas samazinājās par 11%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada aprīli, palielinājās par 0,4%. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, aprīlī Daugavas ūdenīgums bija 67% apmērā no mēneša normas, tāpēc hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās (samazinājums par 27%, bet, salīdzinot ar 2016.gada aprīli - kāpums par 41%). Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoma samazinājās par 8%, bet, salīdzinot ar 2016.gada aprīli, samazinājums 20%). Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 742 565 MWh, kas ir par 22% mazāk nekā martā, bet salīdzinājumā ar 2016.gada aprīli, ir palielinājums par 25%.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6  (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, palielinājās par 33% salīdzinājumā ar martu un bija 42 814 MWh, bet, salīdzinājumā ar 2016.gada aprīli – samazinājums par 48%.

Saskaņā ar NP informāciju Zviedrija caur NordBalt kabeli mēneša pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 335 011 MWh, bet Polija caur LitPol Link 47 746 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 66%, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 22 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 25%, bet,  salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, bija kāpums par 8 procentpunktiem, bet virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 57%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, ir kritums par 22 procentpunktiem. 

Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 23%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, samazinājums par 6 procentpunktiem, Igaunijas – Latvijas starpsavienojums maksimumstundās bija noslogots par 79%, bet laikā, kad Latvijā ir pietiekama vietējā ģenerācija un mazāks nepieciešamās elektroenerģijas importa apjoms, starpsavienojuma noslogojums atsevišķās stundās kritās līdz pat 0% no pieejamās neto pārvades jaudas. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varēja būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija, kā rezultātā diennakts neto pārvades jauda bija robežās no 15 485 MWh līdz 23 832 MWh.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas pieaugums 1%

Aprīlī  vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 31,42 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar martu, cena palielinājās par 3%, bet, salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli, kad tā bija 30,71 eiro par megavatstundu, pieaugums ir par 2,3%.  NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 23,3 eiro par megavatstundu, līdz pat 39,4 eiro par megavatstundu. Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija 97% no mēneša stundu skaita, bet iepriekšējā mēnesī šis periods bija vien 99% no visām mēneša stundām.

Aprīlī vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 31,18 eiro par megavatstundu, kas bija par 2% augstāka nekā iepriekšējā mēnesī, bet, salīdzinot ar 2016.gada aprīli, par 4,9% augstāka (29,73 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99% no aprīļa mēneša stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 99%, bet ar Zviedrijas 4.tirdziecības apgabalu 71% no mēneša stundu skaita.

Apgabals

Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija 31,40 2% 4,1 52,2 23,3 45,9
NP Igaunija 31,18 2% 4,1 52,2 23,3 39,4
NP Latvija 31,42 3% 4,1 52,2 23,3 39,4
NP Lietuva 31,42 0% 4,1 52,2 23,3 39,4
NP Zviedrija (SE4) 29,30 -4% 4,1 52,2 14,2 38,8
POLPX Polija 33,19 -2% 16,7 53,0 25,0 40,1
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaits, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti) Aprīlis 2016, %
NP FI & EE 99% 1 65%
NP EE & LV 97% -1 84%
NP LV & LT 99% 8 81%
NP LT & SE4 71% -13 12%
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi
 
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 
Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules)
Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
Nord Pool Spot ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena