Drukāt

Aprīlis 2015

Latvijā aprīlī patērētas 589 829 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājusies līdz 34,81 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 98% apmērā

2015. gada aprīlis skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija Aprīlis 2015, MWh Marts 2015, MWh
Hidroelektrostacijās 391 202 378 871
Termoelektrostacijās 52 825 85 988
Vēja elektrostacijās 5 027 6 253
Citi atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ** 128 967 140 334
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms 578 023 611 447
 
 
  Aprīlis 2015, MWh Marts 2015, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija 513 601 280 591
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija 501 794 255 917
Latvijas elektroenerģijas saldo 11 807 (iztrūkums) 24 674 (iztrūkums)
 
 
 
  Aprīlis 2015 Marts 2015
Latvijas elektroenerģijas patēriņš* 589 829 MWh 636 121 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas 98% 96%
 
 
Starpsavienojumi Vidējā mēneša noslogotība*** % Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā Augstākā fiksētā diennakts noslogotība pārskata periodā
NPS LV -> LT 66,49% 38% 37% 94%
NPS EE -> LV**** 88,74% 7% 57% 100%
NPS LBI***** -> LT 44,50% 597% 1% 90%
 
 
        Aprīlis 2015               Marts 2015           Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
Imports no trešajām valstīm*****      78 246 MWh 35 025 MWh 123%

     Starpsavienojuma Neto pārvades jaudai (NTC) ir būtiska loma elektroenerģijas cenas veidošanās procesā. Jo lielāka ir neto pārvades jauda, jo lielāks elektroenerģijas apjoms var tikt importēts no lētāka reģiona uz reģionu, kurā elektroenerģijas cena ir augstāka (kā tas ir Latvijas un Igaunijas gadījumā, kad Igaunijas lētākā elektroenerģija tiek eksportēta uz Latviju).

     Pārskata periodā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums bija noslogots par 89 %, kas bija par 8% vairāk nekā 2015.gada martā. Neplānotu un avārijas atslēgumu, kas varētu būtiski ietekmēt neto pārvades jaudu, Igaunijas – Latvijas starpsavienojumā nebija. Aprīļa pēdējos datumos tika veikti plānoti starpsavienojuma remontdarbi, kā rezultātā uz 6 dienām tika samazināta starpsavienojuma neto pārvades jauda līdz 545 MWh/h no maksimāli iespējamajām 750MWh/h.

     Jau otro mēnesi pēc kārtas, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tiek gandrīz pilnībā nosegts Latvijas elektroenerģijas patēriņš, kurš aprīlī bija 589 829 MWh un, salīdzinājumā ar martu, tas samazinājās par 8%, bet, salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, pieauga par 3%. Aprīlī vietējie elektroenerģijas ražošanas avoti saražoja 578 023 MWh, kas ir par 6% mazāk nekā martā, bet par 7% vairāk salīdzinājumā ar pagājuša gada aprīli. Vislielākais elektroenerģijas apjoms tika saražots Latvijas lielākajās hidroelektrostacijās, kuru kopējais saražotais apjoms bija 391 202 MWh, bet vismazākais bija vēja elektrostaciju sniegums, kas bija vien 5 027 MWh, lai arī, salīdzinot ar pagājušā gada aprīlī, tas bija par 12% vairāk. Aprīļa mēnesim raksturīgo palu nebija, tāpēc saražotās elektroenerģijas apjoms bija tikai nedaudz lielāks par marta mēnesī saražoto, lai arī, salīdzinot ar pagājušā gada aprīli, var secināt, ka situācija šogad ir daudz labāka, jo tika uzrādīts pieaugums par 21%.

     Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool Spot (NPS) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI*****. Importētās elektroenerģijas apjoms, kas tika importēts no trešajām valstīm, pieauga par 123% salīdzinājumā ar martu un bija 78 246 MWh. 

     Aprīlī vidējā NPS elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 34,81 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un salīdzinājumā ar marta mēnesi cena pieauga par 8%, bet salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli samazinājās par 21 %.  NPS Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cenas svārstījās no 14,95 eiro par megavatstundu līdz 72,05 eiro par megavatstundu. Latvijas apgabala cena mazāk kā pusi no mēneša stundām (47,4%) bija vienāda ar Igaunijas tirdzniecības apgabala cenu, bet martā šis periods bija 68% no visām marta stundām. Galvenais iemesls cenu starpības pieaugumam starp Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalu bija samazinātās caurlaides spējas 6 dienu garumā uz Igaunijas - Latvijas robežas. Ņemot vērā Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma neto pārvades jaudas samazinājumu, tas liedza iespēju no Igaunijas eksportēt elektroenerģijas lielāku apjomu uz Latviju. 

     Aprīļa vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 30,50 eiro par megavatstundu, kas bija par 0,6% augstāka nekā martā, bet, salīdzinot ar 2014.gadu, par 3,6% zemāka (31,64 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša vidējo cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cena bija vienāda 93.2% no aprīļa stundu skaita. Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir 9%. Somijas un Igaunijas starpsavienojuma neto pārvades jauda aprīļa mēnesī bija nemainīga un nodrošināja lielākoties 1000MWh/h. 

     Aprīļa vidējā Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 35,61 eiro par megavatstundu, kas bija par 10,5% augstāka nekā martā, bet, salīdzinot ar 2014.gadu, par 19% zemāka (44,07 EUR/MWh). Salīdzinot mēneša vidējo cenu starp Latviju un Lietuvu, var secināt, ka cena bija vienāda 92,8% no aprīļa stundu skaita, kas ir par 7% mazāk nekā tas bija martā. Viens no iemesliem, kas radīja cenu atšķirību, bija nepietiekams lēto elektroenerģijas ģenerācijas avotu pieejamība Lietuvā tad, kad tas bija nepieciešams, kā arī nelielais eksportētās elektroenerģijas apjoms uz Lietuvu no Latvijas un trešajām valstīm. Protams, arī esošo ģenerācijas vienību plānotie un neplānotie atslēgumi saistībā ar apkopes darbiem ietekmē Lietuvas tirdzniecības apgabala cenu.

     Lai arī lielāko daļu laika vidējā diennakts cena Baltijā un Ziemeļvalstīs (Dānija, Somija, Norvēģija) ir atšķirīga, tomēr mēdz būt dienas, kad cena Baltijā ir vienāda ne tikai ar Somiju, bet arī ar visām Ziemeļvalstīm. Piemēram, pateicoties pietiekamajām neto pārvades jaudām 4.aprīlī cena bija 25,57 EUR par megavatstundu visās Ziemeļvalstīs un Igaunijā. Latvijas un Lietuvas cena atšķīrās vien par dažiem eiro centiem un bija 25,76 EUR par megavatstundu, līdz ar to, var uzskatīt, ka 4.aprīlī Baltijas valstu elektroenerģijas cena praktiski bija vienāda ar Ziemeļvalstīm. Otrs piemērs tam, ka neto pārvades jaudai starp tirdzniecības apgabaliem ir liela nozīme, atspoguļojās 20.aprīlī, kad cena bija 34,00EUR par megavatstundu no Somijas līdz par Lietuvai. 

     Elektroenerģijas cenas izlīdzināšanās galvenais priekšnosacījums ir pietiekamas neto pārvades jaudas, kas ļauj elektroenerģijai plūst no lētākā tirdzniecības apgabala uz dārgāko. 

 
Nord Pool Spot biržas tirdzniecības apgabali Vidējā mēneša cena EUR/MWh Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NPS Somija 30,09 2,3% 13,08 72,05 21,71 39,28
NPS Igaunija 30,50 0,6% 13,08 72,05 21,71 39,28
NPS Latvija 34,81 8,0% 14,95 72,05 23,40 55,84
NPS Lietuva 35,61 10,5% 14,95 120,04 23,40 55,84
 
 
Salīdzināmie NPS tirdzniecības apgabali Stundu skaists, kad cena ir vienādā (%) Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi
NPS FI & EE 93,2% 9%
NPS EE & LV 47,4% -30%
NPS LV & LT 92,8% -7%

* Atbilstoši European network of transmission system operators for electricity(ENTSO-E) noteiktajai definīcijai
** Informācija par citiem atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, PV (saules).
***Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
**** Igaunijas-Latvijas starpsavienojums iekļauj kopīgi Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Krievijas-Igaunijas starpsavienojumus.
***** Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.