Drukāt

Elektroenerģijas tirgus apskats - 2017. gads

Latvijā 2017. gadā neto patērētas  7 282 170 MWh elektroenerģijas, vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijas apgabalā samazinājās līdz 34,68 EUR/MWh un vietējā ģenerācija Latvijas elektroenerģijas patēriņu nosedza 101% apmērā.

2017. gads skaitļos:

Latvijā saražotā elektroenerģija
2017. gads, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
2016. gads, MWh
Hidroelektrostacijās
4 246 004
74 %
2 436 885
Termoelektrostacijās
1 499 672
-34 %
2 276 264
Pārvadei pieslēgtās vēja elektrostacijās
54 023
 0.03 %
52 269
Atjaunīgie un atbalstāmie elektroenerģijas ražotāji ar uzstādīto jaudu līdz 10MW1
1 546 637
6 %
1 465 838
Kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms
7 346 336
18 %
6 231 257
 
2017. gads, MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
2016. gads, MWh
Latvijas pārvades tīklā importētā elektroenerģija
4 072 912
-16 %
4 828 354
No Latvijas pārvades tīkla eksportētā elektroenerģija
4 137 077
9%
3 794 883
Latvijas elektroenerģijas saldo
64 166 (pārpalikums)
106 %
(pārpalikums)
1 033 471 (iztrūkums)
 
2017. gads
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
2016. gads
Latvijas elektroenerģijas patēriņš2
7 282 170MWh
0.24 %
7 264 728 MWh
Valsts patēriņa nosegšana izmantojot vietējās ģenerācijas
100.88 %
15,11 (procentpunkti)
85.77 %
Starpsavienojumi
Vidējā gada noslogotība%
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (Procentpunkti)
 LV -> LT
40%
2
 EE -> LV
54%
-13
 LBI -> LT
15%
-12
LT -> LV
2%
0
PL->LT
20%
-12
LT->PL
48%
9
SE4->LT
63%
-9
FI->EE
18%
-19
 
 
2017.gads
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Imports no trešajām valstīm uz Baltiju4
416 301 MWh
-64 %
 
 
2017 EUR/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Pārdošanas cena balansēšanaselektroenerģijai
38.45
4.1 %
Pirkšanas cena
balansēšanas
elektroenerģijai
36.21
 
3.9 %
 

2017. gadā Latvijas elektroenerģijas patēriņš tika nosegts par 101%

2017. gadā Latvijas elektroenerģijas patēriņš, izmantojot vietējos elektroenerģijas ražošanas avotus, tika nosegts 101 % apmērā, kas, salīdzinājumā ar 2016. gadu, ir palielinājums par 15.11 procentpunktiem. Latvijas elektroenerģijas patēriņš 2017. gadā bija  7 282 170 MWh un, salīdzinājumā ar 2016. gadu, tas palielinājās par 0.24%. Hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms gada griezumā palielinājās par 74%. Termoelektrostacijās (TEC) saražotās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar 2016.gadu, samazinājās par 34%. Tā rezultātā vietējie Latvijas elektroenerģijas avoti saražoja 7 346 336 MWh, kas ir par 18% vairāk salīdzinājumā ar 2016. gadu.

Imports no trešajām valstīm uz Baltiju var notikt vienīgi caur Nord Pool6 (NP) Lietuvas tirdzniecības apgabalu – LBI. Importētās elektroenerģijas apjoms 2017. gadā no trešajām valstīm bija 416 301 MWh, kas ir par 64% mazāk, salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad tas bija 1 146 711 MWh.

Saskaņā ar NP informāciju, Zviedrija caur NordBalt kabeli gada pārskata periodā eksportēja uz Lietuvu 3 142 590 MWh, bet Polija caur LitPol Link – 498 083 MWh. NordBalt kabeļa noslodze bija 63%, kas, salīdzinājumā ar 2016. gadu, bija kritums par 9 procentpunktiem. LitPol Link starpsavienojuma noslogotība virzienā no Polijas uz Lietuvu bija 20%, bet, salīdzinājumā ar 2016. gadu, bija kritums par 12 procentpunktiem, savukārt virzienā no Lietuvas uz Poliju noslogotība bija 48%, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājums par 9 procentpunktiem.

2017. gadā Igaunijas – Latvijas starpsavienojums vidēji diennaktī bija noslogots par 54%, bet, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ir kritums par 13 procentpunktiem.    

Vidējais Baltijas, Somijas un Zviedrijas elektroenerģijas cenas palielinājums 0.78%

2017. gadā vidējā NP elektroenerģijas biržas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 34.68 eiro par megavatstundu (EUR/MWh) un, salīdzinājumā ar 2016. gadu, cena samazinājās par 3.9%. NP Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas biržas nākošās dienas (ELSPOT) diennakts elektroenerģijas cena svārstījās no 17,3 eiro par megavatstundu līdz pat 63,8 eiro par megavatstundu. Salīdzinot 2017. gada elektroenerģijas stundas cenu starp Latviju un Igauniju, var secināt, ka cena bija vienāda 82% no gada stundu skaita, bet 2016. gadā šis periods bija vien 71% no visām gada stundām.

2017. gada vidējā Igaunijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija 33,20 eiro par megavatstundu, kas bija par 0.42% augstāka, salīdzinot ar 2016. gadu. Salīdzinot 2017. gada elektroenerģijas stundas cenu starp Igauniju un Somiju, var secināt, ka cenas bija vienādas 99% no gada stundu skaita.

Lietuvas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena bija vienādas ar Latvijas cenu 94%, bet ar Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalu - 69% no gada stundu skaita.

Apgabals
Vidējā gada cena EUR/MWh
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
Zemākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā stundas cena EUR/MWh
Zemākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
Augstākā fiksētā diennakts cena EUR/MWh
NP Somija
33.19
2.28%
2.99
130.1
17.3
59.4
NP Igaunija
33.20
0.42%
2.99
130.1
17.3
59.4
NP Latvija
34.68
-3.90%
2.99
130.1
17.3
63.8
NP Lietuva
35.13
-3.86%
2.99
130.1
17.3
63.8
NP Zviedrija (SE4)
32.18
8.97%
1.70
130.1
14.2
59.4
 
Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali
Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)
Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (procentpunkti)
NP FI & EE
99%
9
NP EE & LV
82%
11
NP LV & LT
94%
96
NP LT & SE4
69%
25
Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:
LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.
Balansēšana — organizēts process faktiska līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā
 

[1] Informācija par atjaunīgajiem un atbalstāmajiem enerģijas veidiem balstīta uz informāciju, kas saņemta no AS „Sadales tīkls”; atjaunīgie un atbalstāmie ietver sekojošu – koģenerācija, biomasa, biogāze, vēja elektrostacijas (VES), hidroelektrostacijas, saules elektrostacijas.
[2] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.
[3] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).
[4] Uz Baltijas valstīm elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija un Baltkrievija) notiek uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas (LT-LBI).
[5] Balansēšanas elektroenerģija – elektroenerģija, ko pārvades sistēmas operators (PSO) ir nopircis no tirgotāja (lietotāja) vai pārdevis tirgotājam (lietotājam) ar mērķi nodrošināt tā elektroenerģijas balansu tirdzniecības intervālā. PSO pārdod elektroenerģiju tirgotājam, lai segtu tā elektroenerģijas iztrūkumu tirdzniecības intervālā un iepērk no tirgotāja elektroenerģijas pārpalikumu, lai kompensētu elektroenerģijas pārpalikumu tirdzniecības intervālā.
[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena