Drukāt

Baltijas elektroenerģijas tirgus attīstība

Viens no Eiropas elektroenerģijas tirgus attīstības dokumentiem - Elektroenerģijas Balansēšanas vadlīniju projekts nosaka noteiktus uzdevumus un termiņus Eiropas platformas izveidošanai apmaiņai ar balansēšanas elektroenerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar...

18.07.2017.

Lasīt tālāk

Baltijas nebalansa norēķinu modelī, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, ir veiktas korekcijas, lai to piemērotu patlaban spēka esošajiem normatīvajiem aktiem visās trīs Baltijas valstīs, vienlaikus strādājot pie normatīvo aktu izmaiņām, lai tie atbilstu modeļa sākotnējai...

12.07.2017.

Lasīt tālāk