Drukāt

Eiropas Pārrobežu tekošās dienas (XBID) sistēma un 10 Vietējās ieviešanas risinājumu darba uzsākšana tiek pārcelta uz jūniju

31.01.2018.

Nominētie elektroenerģijas tirgus operatori (NETO) un pārvades sistēmas operatori (PSO) paziņo par pārskatītu mērķa datumu  XBID un 10 Vietējo ieviešanas risinājumu darbības uzsākšanu 12. jūnijā ar pirmo elektroenerģijas piegādi 13. jūnijā.

Šī pārskatīšana ļauj veikt papildus pārbaudes, lai nodrošināt datu stabilitāti XBID sistēmā. Papildus tas arī sniedz tirgus dalībniekiem iespēju piedalīties divos XBID izmēģinājuma periodos, kas ļauj labāk iepazīties ar sistēmu. Visi datumi joprojām ir atkarīgi no šīs testēšanas sekmīgas pabeigšanas. 

Iezīmējot nozīmīgu soli uz vienota integrēta Eiropas tekošās dienas tirgus izveidi, īstenojot 10 Vietējās ieviešanas projektus, mērķa darbības uzsākšana nodrošinās nepārtrauktu elektroenerģijas tirdzniecību šādās valstīs: Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Spānijā un Zviedrijā. Lielākā daļa pārējo Eiropas valstu 2019. gada pavasarī piedalīsies XBID darbības uzsākšanas otrajā "vilnī".

XBID risinājums ir balstīts uz kopēju IT sistēmu ar vienu kopīgoto tirdzniecības rīkojumu grāmatu (Shared Order Book), jaudas pārvaldības moduli (Capacity Management Module) un piegādes moduli (Shipping Module). Tas ļauj tirgus dalībnieku ievadīto tirdzniecības rīkojumu nepārtrauktai savietošanai vienā tirdzniecības zonā, tos saskaņot ar pasūtījumiem, kurus tirgus dalībnieki līdzīgi iesniedz citā tirdzniecības zonā kopējās sistēmas ietvaros, un kamēr ir pieejama pārvades jauda. Tekošās dienas risinājums atbalsta gan tiešo piešķiršanu (ja to pieprasa VRI), gan netiešo pastāvīgo tirdzniecību, kas atbilst Eiropas Savienības integrēta tekošās dienas tirgus mērķa modelim.

Eiropas mēroga tekošās dienas savienošana ir atslēgas elements, lai pabeigtu Eiropas iekšējā enerģijas tirgus izveidi. Pieaugot intermitējošās elektroenerģijas ražošanas īpatsvaram Eiropā, tekošās dienas tirgu savienošana caur pārrobežu tirdzniecību kļūst par arvien svarīgāku tirgus dalībnieku rīku savu pozīciju balansēšanai. XBID iniciatīvas mērķis ir palielināt tekošās dienas tirdzniecības kopējo efektivitāti.

Darbības uzsākšana 2018.gada jūnijā joprojām ir atkarīgs no vietējo ieviešanas projektu testēšanas pabeigšanas, dalībnieku testēšanas un tekošās dienas darbības līguma noslēgšanas, ņemot vērā valstu regulatīvo iestāžu (VRI) precizējumus. Divi izmēģinājuma periodi ir ieplānoti no 26.februāra līdz 2.martam un no 14.maija līdz 18. maijam ieskaitot. 

Projektā iesaistītie Eiropas Nominētie elektroenerģijas tirgus operatori (NETO): EPEXSPOT, GME, Nord Pool un OMIE

Projektā iesaistītie pārvades sistēmu operatori ir:  50Hertz (Vācija), Amprion (Vācija), Augstsprieguma tīkls (Latvija), Austrian Power Grid (Austrija), Creos (Luksemburga), Elering (Igaunija), Elia (Beļģija), Energinet.dk (Dānija), Fingrid (Somija), Litgrid (Lietuva), National Grid Interconnectors (Britned un IFA, Apvienotā Karaliste), REE (Spānija), REN (Portugāle), RTE (Francija), Statnett (Norvēģija), Svenska kraftnät (Zviedrija), TenneT TSO B.V. (Nīderlande), TenneT TSO GmbH (Vācija) un TransnetBW (Vācija).