Drukāt

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori uzsāk kopēju Baltijas balansēšanas tirgus darbību

02.01.2018.

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) AS "Augstsprieguma tīkls", Elering AS un LITGRID AB parakstījuši savstarpēju līgumu un no šī gada 1.janvāra uzsāk kopēju Baltijas valstu energosistēmu balansēšanu un vienotu Baltijas balansēšanas tirgus darbību.

“Kopējā Baltijas balansēšanas tirgus mērķis ir paaugstināt elektroapgādes sistēmas drošu darbību, veicinot balansēšanas resursu pieejamību un samazināt energosistēmas balansēšanas izmaksas. Mērķi plānots sasniegt, ieviešot vienotu Baltijas balansēšanas tirgu ar vienādiem tirgus noteikumiem visās Baltijas valstīs. Tādējādi tiks veicināta konkurence starp tirgus dalībniekiem reģionālā mērogā, kas savukārt veicinās izmaksu efektivitāti un paaugstinās patērētāju labklājību,” par kopējo Baltijas balansēšanas tirgus darbību stāsta AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu Eiropas Savienības Komisijas regulas 2017/2195 (2017. gada 23. novembris), ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas prasības, Baltijas PSO ir vienojušies par harmonizētiem Baltijas balansēšanas tirgus noteikumiem regulēšanas pakalpojumu sniedzējiem un nebalansa norēķiniem balansēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Aktuālā informācija un dati par Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala un Baltijas balansēšanas tirgus darbību turpmāk būs pieejami Baltijas balansēšanas informācijas interneta vietnē: https://dashboard-baltic.electricity-balancing.eu/.

Darbs pie Baltijas integrācijas Eiropas elektroenerģijas balansēšanas tirgū aizsākās 2009. gadā līdz ar Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna (Baltic Energy Market Interconnection Plan -BEMIP) apstiprināšanu. Plāna mērķis bija nodrošināt visaptverošu darbības plānu Baltijas valstu enerģijas starpsavienojumu izveidei un tirgus integrācijai Baltijas jūras reģionā, kura viens no pamatuzdevumiem bija  kopīgi strādājot atvērt, liberalizēt un harmonizēt elektroenerģijas tirgu, tajā skaitā arī radīt kopēju balansēšanas tirgu un vienotu nebalansa norēķinu kārtību un nebalansa cenas noteikšanu.