Drukāt

Aicinām piedalīties publiskajā apspriešanā par vienotu tirgus ietvaru patēriņa reakcijas pakalpojumu ieviešanai Baltijas valstīs

10.11.2017.

Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori Litgrid AB, Elering AS un AS  “Augstsprieguma tīkls" vēlas veikt publisko apspriešanu par pārvades sistēmas operatoru sagatavoto konceptuālo piedāvājumu vienota Baltijas valstu tirgus ietvara izveidei patēriņa reakcijas pakalpojumu ieviešanai balansēšanas tirgū ar agregācijas starpniecību (Demand Response through Aggregation – a Harmonized Approach in the Baltic Region).

Reaģējot uz elektroenerģijas tirgus attīstības tendencēm, kā arī plānotajām izmaiņām Eiropas Savienības tiesību aktos, Baltijas valstu un Somijas pārvades sistēmas operatori organizēja darba grupu, kuras mērķis bija izstrādāt vienotu piedāvājumu tirgus ietvaram patēriņa elastības iekļaušanai Baltijas elektroenerģijas balansēšanas tirgū.

Galvenie šīs darba grupas secinājumi ir:

  • Sagaidāmo ģenerācijas strukturālo izmaiņu dēļ nepieciešams veicināt patēriņa reakcijas pakalpojumu izaugsmi, izveidojot atbilstošu tirgus ietvaru gan integrētu, gan neatkarīgu agregatoru iesaistei;
  • Lai nodrošinātu efektīvu patēriņa reakcijas tirgus integrāciju Eiropas mēroga tirgū, Baltijas valstīm nepieciešams izstrādāt vienotu tirgus ietvaru patēriņa reakcijas pakalpojumu iekļaušanai balansēšanas tirgū;
  • Izvēlētajam tirgus ietvaram jānodrošina, ka:
  • visi tirgus dalībnieki, kas ir tehniski spējīgi piedalīties patēriņa reakcijas produktu tirgū, to var izdarīt;
  • ietvars neveicina tirgu kropļojošas regulācijas un nerada negatīvu spiedienu uz mazumtirgus elektroenerģijas cenām;
  • visi tirgus dalībnieki ir atbildīgi par sevis radīto nebalansu;
  • aktivētās patēriņa reakcijas apjoma noteikšanai tiek piemērots pārskatāms un regulēts mehānisms.
  • Pārvades sistēmas operatori ir vienojušies par šādiem nākamajiem soļiem:
  • Pilottestu organizācija patēriņa reakcijas pakalpojumu ieviešanai balansēšanas tirgū;
  • Nacionālo normatīvo aktu grozījumu sagatavošana, lai nodrošinātu izvēlētā tirgus ietvara harmonizētu ieviešanu Baltijas valstīs.

Publiskai apspriešanai nodotais piedāvājums (dokuments angļu valodā).

Aptaujas anketa (angļu valodā).

Lūdzam visus interesentus līdz šī gada 10. decembrim nosūtīt aizpildītu anketu, kā arī komentārus un ierosinājumus uz e-pastu Liga.Sadovica@ast.lv. Priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem!