Drukāt

Apstiprināts precizēts regulējums Igaunijas – Latvijas robežas elektroenerģijas ilgtermiņa pārvades tiesību izsolēm

08.11.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) 2017. gada 18. oktobrī apstiprināja precizētu regulējumu Igaunijas – Latvijas starpvalstu savienojuma ilgtermiņa elektroenerģijas pārvades tiesību izsolēm, ņemot vērā Eiropas Komisijas (EK) regulās noteiktās prasības.

Regulatora lēmums paredz, ka visas 2018. gada Igaunijas – Latvijas robežas elektroenerģijas pārvades jaudas izsoles notiks saskaņā ar diviem dokumentiem – pārvades sistēmas operatoru priekšlikumu par ilgtermiņa pārvades tiesību saskaņotajiem piešķiršanas noteikumiem (izdots saskaņā ar 2016. gada 26. septembra EK Regulas 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas, 51. pantu.) un šī dokumenta specifisko pielikumu, kas attiecināms uz Baltijas jaudas aprēķināšanas reģiona reģionālās un tirdzniecības zonas robežām (izdots saskaņā ar Regulas 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas, 52. pantu).

Tāpat Regulators 2017.gada 12.oktobrī apstiprināja visu Eiropas Savienības pārvades sistēmas operatoru priekšlikumu vienotas piešķiršanas platformas izveidošanai saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas, 49. pantu, un priekšlikumu izmaksu sadales metodikai saskaņā ar šīs Regulas 59. pantu. Paredzams, ka nākotnē šie noteikumi regulēs vienoto ES piešķiršanas platformas darbību, kurā tiks izsolītas arī Igaunijas – Latvijas robežas ilgtermiņa pārvades tiesības.

Kā zināms, kopš 2014. gada 1. janvāra AS “Augstsprieguma tīkls” kopīgi ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru “Elering AS” nodrošina starpvalstu savienojuma jaudas uz Igaunijas – Latvijas robežas piešķiršanu, organizējot izvēles finansiālo pārvades tiesību (Financial Transmission Rights - option) uz Igaunijas - Latvijas robežas virzienā Igaunija – Latvija.

Ar Regulatora apstiprinātajiem dokumentiem iespējams iepazīties Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” interneta vietnē.