Drukāt

Ielūgums uz semināru par balansēšanas elektroenerģijas Manuāli aktivizēto rezervju iniciatīvu (MARI)

18.07.2017.

Viens no Eiropas elektroenerģijas tirgus attīstības dokumentiem - Elektroenerģijas Balansēšanas vadlīniju projekts nosaka noteiktus uzdevumus un termiņus Eiropas platformas izveidošanai apmaiņai ar balansēšanas elektroenerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizēšanu (mFRR). Ņemot vērā efektīva balansēšanas mehānisma nozīmi integrētā elektroenerģijas tirgū, šā gada aprīlī deviņpadsmit Eiropas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori (PSO) parakstīja saprašanās memorandu, kurā izklāstīti galvenie operatoru sadarbības principi Eiropas platformas ieviešanā, savukārt AS “Augstsprieguma tīkls” iniciatīvai pievienojās jūnijā novērotāja lomā. Drīz pēc tam projekts tika oficiāli nosaukts par MARI (manuāli aktivizēto rezervju iniciatīva). MARI ņem vērā visus Elektroenerģijas Balansēšanas vadlīnijās noteiktos PSO uzdevumus un termiņus attiecībā uz mFRR, un tā mērķis ir izveidot mFRR platformu, kas atbilst visām vadlīniju prasībām.

MARI projektā iesaistītās puses uzskata, ka saziņa un atgriezeniskā saite ar ieinteresētajām pusēm ir būtiska, lai sasniegtu projekta mērķi - izstrādāt lietotājiem draudzīgu un likvīdu platformu, tāpēc ieinteresētās puses ir jāiesaista informācijas apmaiņā jau ļoti agrīnā projekta posmā, organizējot ieinteresēto pušu semināru.

Ņemot vērā MARI projekta nozīmīgumu, ielūdzam interesentus 2017.gada 4.septembrī klātienē vai attālināti piedalīties seminārā, kas norisināsies Briselē, ENTSO-E telpās. Šis seminārs sniegs visaptverošu priekšstatu par MARI projektu, lai ieinteresētās puses varētu detalizēti iepazīties ar plānotās platformas iezīmēm.

Informāciju par plānoto semināru un dalību tajā lūdzam skatīt ielūgumā, kas ir pieejams šeit (informācija angļu valodā).