Drukāt

Izmaiņas Baltijas nebalansa norēķinu modelī

12.07.2017.

Baltijas nebalansa norēķinu modelī, kas stāsies spēkā ar 2018.gada 1.janvāri, ir veiktas korekcijas, lai to piemērotu patlaban spēka esošajiem normatīvajiem aktiem visās trīs Baltijas valstīs, vienlaikus strādājot pie normatīvo aktu izmaiņām, lai tie atbilstu modeļa sākotnējai redakcijai. Paredzams, ka sākotnējā Baltijas nebalansa norēķinu modeļa redakcija varētu stāties pēc normatīvo aktu izmaiņām, bet ne ātrāk kā 2019.gada 1.janvārī, vienojušies Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori (PSO).

Jau ziņots, ka 2017.gada 17.februārī Baltijas PSO publicēja saskaņotā Baltijas nebalansa norēķinu modeļa projektu un iesniedza to izskatīšanai visiem Baltijas elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, iesaistītajām pusēm, kā arī regulatīvajām iestādēm.

Baltijas valstu regulatīvās iestādes izvērtēja iesniegto dokumentu un norādīja, ka, lai gan PSO pūles tirgus saskaņošanas jomā tiek augstu novērtētas, taču, lai ieviestu PSO piedāvāto nebalansa norēķinu modeli, nepieciešams to saskaņot ar katrā Baltijas valstī patlaban spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā veicot tajos izmaiņas.

Ņemot vērā, ka nepieciešamo grozījumu apstiprināšana varētu ieilgt, Baltijas PSO ir vienojušies samazināt pastāvošos Baltijas balansēšanas tirgus atvēršanas atlikšanas riskus un veikt korekcijas sākotnēji izstrādātajā modelī tā, lai tas nebūtu konfliktā ar spēkā esošo likumdošanu.

Šīs korekcijas nodrošinās savlaicīgu Baltijas saskaņotā norēķinu modeļa ieviešanu no 2018.gada 1.janvāra. Šīs pārejas korekcijas būs spēkā līdz brīdim, kamēr tiks veiktas valstu normatīvo aktu izmaiņas saskaņā ar sākotnēji piedāvāto modeli, taču, lai nodrošinātu tirgus dalībniekiem darbības prognozējamību un stabilitāti, galīgais Baltijas saskaņotais nebalansa norēķinu modelis stāsies spēkā ne ātrāk kā 2019.gada 1.janvārī.

Detalizēts koriģētais Baltijas nebalansa norēķinu modeļa apraksts ir pieejams Baltijas PSO mājas lapās (dokuments angļu valodā).