Drukāt

Sabiedriskā apspriešana par rezerves procedūras priekšlikumu jaudas piešķiršanai Baltijas jaudas aprēķināšanas reģionā

05.04.2017.

AS „Augstsprieguma tīkls” un citi PSO Baltijas jaudas aprēķināšanas reģionā saskaņā ar Komisijas Regulas 2015/1222 (2015.gada 24.jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, 44.pantu, sāk sabiedrisku apspriešanu, izmantojot ENTSO-E apspriešanas rīku, par rezerves procedūras priekšlikumu jaudas piešķiršanai, ja vienotajā nākamās dienas tirgus sasaistīšanas procesā nav iespējams gūt rezultātus.

Sabiedriskā apspriešana notiek no 2017.gada 5.aprīļa līdz 2017.gada 5.maijam.

Apspriešanās rīku, kā arī vairāk informācijas par apspriešanu var atrast ENTSO-E tīmekļa vietnē (https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-fallback-proposal/).