Drukāt

Baltijas PSO ir vienojušies par vienotu Baltijas nebalansa norēķinu modeli

17.02.2017.

Pēc sabiedriskās apspriešanas par saskaņotu Baltijas nebalansa norēķinu modeli, Baltijas pārvades sistēmas operatori Elering AS (Elering), AS Augstsprieguma tīkls (AST) un Litgrid AB (Litgrid) (turpmāk - Baltijas PSO) ir vienojušies par nebalansa norēķinu modeļa priekšlikumu, kas tiks Baltijā ieviests no 2018.gada. Modelis tika izstrādāts, ņemot vērā pašreizējo elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju projektu un iesaistīto pušu viedokli, kas saņemts sabiedriskās apspriešanas procesā. Detalizēts Baltijas nebalansa norēķinu modeļa apraksts ir pieejams Baltijas PSO mājas lapās (dokuments angļu valodā).

Baltijas PSO organizētā sabiedriskā apspriešana par "Baltic koordinētas balansēšanas apgabala attīstības elementiem" ilga no 2016.gada 27.jūnija līdz 15.augustam. Apspriešanas mērķis bija apkopot Baltijas elektroenerģijas tirgus dalībnieku un ieinteresēto pušu viedokli par PSO izstrādāto Baltijas manuālās aktivizēšanas frekvences atjaunošanas rezervju standarta produktu balansēšanas enerģijas apmaiņai un Baltijas nebalansa norēķinu modeli.

Līdz 2017.gada 4.ceturksnim katrs PSO publicēs regulatora apstipinātus standarta noteikumus balansa atbildīgajām pusēm un tiek plānots, ka jaunais modelis stāsies spēkā no 2018.gada 1. janvāra.