Drukāt

Baltijas pārvades sistēmas operatori uzsāk koordinētu balansēšanas enerģijas apmaiņu

31.10.2016.

No. 2016.gada 1.novembra Igaunijas, Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori ievieš standarta manuālās aktivizēšanas frekvences atjaunošanas rezervju (manual frequency restoration reserve – mFRR) produktu balansēšanas enerģijas apmaiņai. Elering, Augstsprieguma tīkls un Litgrid parakstītais līgums paredz efektīvāku Baltijas balansēšanas enerģijas apmaiņu.

Baltijas valstīs standarta mFRR produkts tiks izmantots elektroenerģijas sistēmas balansēšanai normālā režīmā un avārijas situācijās. Līdz šim Baltijas balansēšanas tirgus dalībnieki nodrošināja balansēšanas pakalpojumus saskaņā ar divpusējiem līgumiem ar nacionālajiem PSO. Informācijas apmaiņa starp PSO par balansēšanas piedāvājumiem arī tika veikta saskaņā ar divpusējiem līgumiem. No 1.novembra visi standarta mFRR produktu piedāvājumi būs pieejami aktivizēšanai katram Baltijas PSO no vienota Baltijas saraksta. Kad 2018.gadā sāks darbību vienots balansēšanas tirgus, balansēšanas enerģijas iepirkšana tiks optimizēta visas Baltijas ietvaros un balansēšanas nolūkiem primāri tiks izvēlēti lētākie piedāvājumi.

Ar standarta mFRR produkta raksturlielumiem tirgus dalībnieki tika iepazīstināti sešu nedēļu ilgās sabiedriskās apspriešanas laikā šovasar un izteiktie komentāri tika ņemti vērā, izstrādājot līgumu.

Standarta mFRR produkta ieviešana un Baltijas PSO ciešāka sadarbība ir liels solis vienota Baltijas balansēšanas tirgus ieviešanas virzienā. Tirgus dalībniekiem būs plašākas iespējas balansēšanas pakalpojumu tirgū, vienlaikus pārrobežu konkurence veicinās efektivitāti un izmaksu ietaupījumus, saglabājot augstu Baltijas eleketroenerģijas sistēmas darbības drošuma līmeni. Nākamais Baltijas PSO mērķis ir paplašināt šo sadarbību ar Ziemeļvalstu PSO un integrēt balansēšanas tirgus visā Baltijas jūras reģionā.