Drukāt

Baltijas pārvades sistēmas operatoru rīkotās sabiedriskās apspriešanas par balansēšanas tirgus elementiem kopsavilkums

10.10.2016.

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru (PSO) Elering, Augstsprieguma tīkls un Litgrid organizētā sabiedriskā apspriešana par balansēšanas tirgus elementu harmonizēšanu Baltijas valstīs ilga no 27. jūnija līdz 15.augustam un tās mērķis bija saņemt komentārus no ieinteresētajām pusēm par piedāvāto Baltijas nebalansa norēķinu modeļa harmonizēšanu, kā arī par Baltijas manuālās aktivizēšanas frekvences atjaunošanas rezervju standarta produktu balansēšanas enerģijas apmaiņai.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā saņemtos ierosinājumus, Baltijas PSO publicē ar nacionālo likumdošanu saskaņotas standarta prasības balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas jau no 2016. gada 1.novembra tiks ieviestas manuālās aktivizēšanas frekvences atjaunošanas rezervju standarta produktam balansēšanas enerģijas apmaiņai.

Savukārt Baltijas nebalansa norēķinu modelis tiks atkārtoti analizēts un līdz 2016. gada beigām tiks piedāvāts jauns risinājums, iekļaujot publiskajā apspriešanā saņemtos priekšlikumus, Elektroenerģijas Balansēšanas vadlīnijas un Ziemeļvalstu tirgus uzbūvi un prasības. Paredzams, ka 2017.gada 4.ceturksnī katrs Baltijas PSO publicēs nacionālo regulēšanas institūciju apstiprinātās standarta prasības balansēšanas tirgus dalībniekiem, jaunais modelis stāsies spēkā ar 2018.gadu.

Baltijas PSO pateicas visiem, kas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā, kopumā tika saņemtas 15 atbildes vēstules. Detalizēti publiskajā apspriešanā saņemtie viedokļi kopā ar Baltijas PSO atbildēm ir atrodami zemāk pievienotajos dokumentos (angļu valodā).

PC_Summary.pdf

PC_Feedback_Baltic imbalance model.pdf

PC_Feedback_Baltic mFRR standard product.pdf