Drukāt

Baltijas elektroenerģijas tirgus attīstība

AS „Augstsprieguma tīkls” un citi PSO Baltijas jaudas aprēķināšanas reģionā saskaņā ar Komisijas Regulas 2015/1222 (2015.gada 24.jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, 44.pantu, sāk sabiedrisku apspriešanu,...

05.04.2017.

Lasīt tālāk

Nord Pool un AS "Augstsprieguma tīkls" kopš 2017.gada 11.janvāra realizē pilotprojektu ar īsāku tekošās dienas starpzonu tirgus slēgšanas laiku (30 minūtes pirms piegādes stundas) tirdzniecībai Tekošās dienas tirgū. Pilotprojekts tiek īstenots kopā ar...

30.03.2017.

Lasīt tālāk

Pēc sabiedriskās apspriešanas par saskaņotu Baltijas nebalansa norēķinu modeli, Baltijas pārvades sistēmas operatori Elering AS (Elering), AS Augstsprieguma tīkls (AST) un Litgrid AB (Litgrid) (turpmāk - Baltijas PSO) ir vienojušies par nebalansa norēķinu modeļa...

17.02.2017.

Lasīt tālāk

Saskaņā ar 2016.gada 26.septembra Komisijas Regulas (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas (turpmāk – Regula 2016/1719) 6.pantu, ENTSO-E izsludina sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Savienības Saskaņoto nākotnes jaudas sadales...

19.01.2017.

Lasīt tālāk

No. 2016.gada 1.novembra Igaunijas, Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori ievieš standarta manuālās aktivizēšanas frekvences atjaunošanas rezervju (manual frequency restoration reserve – mFRR) produktu balansēšanas enerģijas...

31.10.2016.

Lasīt tālāk

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru (PSO) Elering, Augstsprieguma tīkls un Litgrid organizētā sabiedriskā apspriešana par balansēšanas tirgus elementu harmonizēšanu Baltijas valstīs ilga no 27. jūnija līdz 15.augustam un tās mērķis bija saņemt komentārus...

10.10.2016.

Lasīt tālāk

Ņemot vērā Eiropas Savienības Saskaņoto nākotnes jaudas sadales piešķiršanas noteikumu 69. pantu (Allocation Rules for Forward Capacity Allocation – EU HAR, turpmāk – ES SNJSP), Igaunijas un Latvijas Pārvades sistēmas operatori Elering AS un AS “Augstsprieguma...

09.09.2016.

Lasīt tālāk

AS “Augstsprieguma tīkls” un AS Elering saskaņā ar Harmonizēto ilgtermiņa jaudas sadales piešķiršanas noteikumu (Allocation Rules for Forward Capacity allocation) 29. paragrāfa prasībām un Harmonizēto ilgtermiņa jaudas sadales...

29.06.2016.

Lasīt tālāk

2016.gada 27.jūnijā Igaunijas , Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori ( PSO ) Elering , Augstsprieguma tīkls un Litgrid izsludina pirmo sabiedrisko apspriešanu par kopēju balansēšanas tirgus modeli Baltijas...

27.06.2016.

Lasīt tālāk

Baltijas Pārvades Sistēmas Operatori ( PSO ) līdz 2018.gadam plāno izveidot kopēju Baltijas balansēšanas tirgu , kura mērķis ir izstrādāt vienotus un pārredzamus nosacījumus visiem tirgus dalībniekiem Baltijā , kas , savukārt , veicinās...

06.05.2016.

Lasīt tālāk