Drukāt

Sistēmvadība

AS „Augstsprieguma tīkls” veic elektroenerģijas pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi, kā arī sniedz elektroenerģijas pārvades pakalpojumu, balstoties uz publicētiem pārvades pakalpojuma tarifiem un nodrošina brīvu trešās puses pieeju pārvades tīklam.

AS „Augstsprieguma tīkls” ir pienākums nodrošināt pārvades sistēmas elektroenerģijas plūsmu vadību un kontroli, nodrošinot jaudas plūsmu apmaiņu ar pārrobežu valstu pārvades sistēmām, pārvades sistēmai pieslēgto elektroenerģijas ražošanas iekārtu darbības vadību un kontroli, kā arī sadales sistēmas operatoru apgādi ar elektroenerģiju standarta prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā.