Drukāt

Elektroenerģijas balansēšanas pakalpojums Nord Pool elektroenerģijas biržas dalībniekiem

Ievērojot Latvijas Republikas (LR) Elektroenerģijas tirgus likuma 36.panta prasības, katrs elektroenerģijas tirgus dalībnieks ir atbildīgs par to, lai tā pārdotās elektroenerģijas daudzums katrā tirdzniecības intervālā atbilstu sistēmā nodotās elektroenerģijas daudzumam un nopirktās elektroenerģijas daudzums atbilstu no sistēmas saņemtās elektroenerģijas daudzumam. Tāpēc visiem LR elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, tajā skaitā tiem, kas vēlas tirgot elektroenerģiju Nord Pool AS (NPS) elektroenerģijas biržā Latvijas tirdzniecības apgabalā, ir jānoslēdz atbilstošs līgums par balansēšanas pakalpojuma saņemšanu ar balansēšanas pakalpojuma sniedzēju un Sistēmas lietošanas līgums ar AST.

Tā kā AS „Augstsprieguma tīkls” (AST) kā Latvijas pārvades sistēmas operators (PSO) ir atbildīgs par Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas balansēšanu, pastāv 2 iespējas, kādā veidā elektroenerģijas tirgus dalībnieks var saņemt elektroenerģijas balansēšanas pakalpojumu:

1) saņemt balansēšanas pakalpojumu tieši no AST kā Latvijas PSO, noslēdzot Balansēšanas līgumu vai Balansēšanas pakalpojuma līgumu ar AST; vai arī

2) saņemt balansēšanas pakalpojumu no cita elektroenerģijas tirgus dalībnieka, kas ir noslēdzis atbilstošu balansēšanas līgumu ar AST kā Latvijas PSO. Šādā gadījumā attiecīgajam tirgus dalībniekam, kas vēlas saņemt balansēšanas pakalpojumu no cita tirgus dalībnieka, ir jānoslēdz 2 atsevišķi līgumi:

a) Sistēmas lietošanas līgums (piemērojams tirgotājiem) vai Sistēmas pakalpojumu līgums (piemērojams pārvades sistēmai tieši pieslēgtiem ražotājiem un lietotājiem) ar AST kā Latvijas PSO;

b) līgums par balansēšanas pakalpojuma saņemšanu ar balansēšanas pakalpojuma sniedzēju – tirgus dalībnieku, kas ir noslēdzis atbilstošu balansēšanas līgumu ar AST kā Latvijas PSO.

Tipveida līguma formas atrodas interneta vietnes sadaļā “PAKALPOJUMI” .

Elektroenerģijas tirgus dalībnieku saraksts, kuri ir tiesīgi sniegt balansēšanas pakalpojumus elektroenerģijas tirgotājiem.

Elektroenerģijas tirgotāju saraksts, kuriem ir spēkā esošs sistēmas lietošanas līgums.

Ievērojot likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un MK noteikumu „Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” prasības, elektroenerģijas tirgus dalībniekiem – ražotājiem un tirgotājiem ir jāreģistrējas attiecīgi LR ražotāju vai tirgotāju reģistrā. Elektroenerģijas tirgotāju un ražotāju reģistrus pārvalda LR Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (www.sprk.gov.lv). Reģistrēšanās attiecīgajā reģistrā ir priekšnoteikums noteikto līgumu noslēgšanai ar Latvijas PSO. Lai Latvijas PSO noslēgtu līgumu ar lietotāju, tā elektroietaisēm jābūt pieslēgtām pārvades sistēmai un tam ir jādarbojas elektroenerģijas tirgū saskaņā ar brīvprātīgas līdzdalības principu.