Drukāt

Starpvalstu pārvades tīklu caurlaides spēju piešķiršanas principi

Ņemot vērā jauno starpsavienojumu plānoto izveidi Baltijas reģionā 2016.gada sākumā - NordBalt, kas savieno Lietuvas un Zviedrijas energosistēmas, un LitPol Link, kas savienos Lietuvas un Polijas energosistēmas, arī apstiprināto Komisijas Regulu (ES) 2015/1222 (2015.gada 24. jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatori AS “Augstsprieguma tīkls, AS “Elering” un AB “Litgrid” kopīgi izstrādāja un Baltijas valstu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas institūcijas apstiprināja dokumentu “Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodika Baltijas valstīs un ar trešajām valstīm” (angļu valodā) (Terms, Conditions and Methodologies on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation within the Baltic States and with the 3rd Countries) (turpmāk - Metodika), kas ar 2016.gada 1. janvāri aizvieto starpvalstu pārvades tīklu jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas principus (dokumenti atrodami šeit), kas piemērojami līdz 2015.gada 31.decembrim. Metodika attiecināma uz pārvades jaudas aprēķinu un piešķiršanu gan Baltijas valstu pārvades tīklu savstarpējiem pārrobežu tīkliem, gan pārrobežu tīkliem tirdzniecībai ar valstīm, kas neietilpst Eiropas Ekonomiskajā zonā (trešajām valstīm).

Ar 2016.gada 1. janvāri pielietotā Metodika neievieš lielas izmaiņas elektroenerģijas tirgū. Tāpat līdz 2015.gada beigām, arī turpmāk elektroenerģijas tirgus (biržas) operators AS Nord Pool Spot (NPS) nodrošinās jaudas piešķiršanu tirgus dalībniekiem, pamatojoties uz Baltijas PSO sniegto informāciju, kura balstīta uz vienotu Metodiku. Saskaņā ar Latvijas Elektroenerģijas tirgus likuma 37.3 pantu, tirgus dalībnieki darījumus, kas pārsniedz tirdzniecības apgabala ietvarus un ietver fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu, veic tikai elektroenerģijas biržā.