Drukāt

Balansēšana

Pārvades sistēmas operatora (PSO) fundamentāla atbildība ir sniegt pārvades sistēmas pakalpojumus un nodrošināt drošumu un stabilitāti pārvades sistēmā, tostarp nodrošinot saražotās un patērētās elektroenerģijas nepārtrauktu līdzsvaru jeb balansēšanu energosistēmā. Sistēmas frekvence ir līdzsvara starp patēriņu un ģenerāciju indikators, taču, tā kā šobrīd Baltijas valstis darbojas vienotā sinhronajā zonā ar UPS (Unified power system of Russia), saskaņā ar BRELL (Baltkrievija, Krievija, Igaunija, Latvija un Lietuva) noslēgtajiem līgumiem elektroenerģijas sistēmas primārās frekvences regulēšanu nodrošina Vienotā Krievijas energosistēma, kurā frekvencei normālā darbības režīmā jābūt diapazonā starp 49,95 un 50,05 Hz. Savukārt Baltijas energosistēmas pārvades sistēmas operatori atbalsta stabilas frekvences nodrošināšanu BRELL energosistēmā, nodrošinot katras valsts energosistēmas novirzi uz savstarpējās vienošanās pamata atļautā diapazona ietvaros.

Lai sabalansētu ģenerāciju ar patēriņu reālā laikā, pārvades sistēmas operatoram nepieciešami balansēšanas resursi – iespēja reālā laikā regulēt ģenerāciju un atsevišķos gadījumos arī patēriņu. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu, veicinātu balansēšanas resursu pieejamību, paaugstinātu balansēšanas resursu izmantošanas efektivitāti un samazinātu energosistēmas balansēšanas izmaksas, Baltijas pārvades sistēmas operatori no 2018. gada ir uzsākuši vienota Baltijas balansēšanas tirgus darbību. Latvijā AS “Augstsprieguma tīkls” sadarbībā ar Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala PSO balansēšanu nodrošina, izmantojot Baltijas balansēšanas tirgū pieejamās manuālās frekvences atjaunošanas rezerves un noslēgtos līgumus ar atvērto balansēšanas pakalpojuma nodrošinātāju.

Baltijas PSO savstarpēji un ar trešajām pusēm noslēgtajos līgumos paredzēti sekojoši principi un nosacījumi:

  • Baltijas pārvades sistēmas operatori organizē un pārvalda kopējā Baltijas balansēšanas tirgus darbību un veic balansēšanu koordinētā balansēšanas apgabalā ar mērķi samazināt kopējo Baltijas sistēmas nebalansu;
  • Elektroenerģijas pārpalikuma/iztrūkuma daļu Igaunijas, Latvijas, Lietuvas elektroenerģijas sistēmās, kuru iespējams novērst (kompensēt) Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala  ietvaros (Netted imbalance), Baltijas PSO savstarpēji iepērk/pārdod;
  • Nebalansa daļu, kuru nav iespējams novērst (kompensēt) Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala ietvaros (Not netted imbalance), Baltijas PSO kopīgi iepērk no/pārdod atvērtajam balansēšanas pakalpojuma nodrošinātājam – AB "INTER RAO Lietuva" par tā iepriekš noteiktām cenām atbilstošajā tirdzniecības intervālā, kas balstītas uz Krievijas elektroenerģijas tirgus cenu, infrastruktūras maksājumu, jaudas maksājumu, tranzīta maksājumu un citām pamatotām izmaksām.

AS „Augstsprieguma tīkls” sniedz balansēšanas pakalpojumu lietotājiem, elektroenerģijas ražotājiem un elektroenerģijas tirgotājiem. Balansēšanas pakalpojuma saņemšanai no PSO ir jānoslēdz attiecīgi līgumi (sīkāka informācija pieejama šeit). PSO saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu un Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām veic balansēšanas aprēķinus atklāti un nediskriminējoši attiecībā uz visiem balansēšanas pakalpojuma saņēmējiem. Lietotājiem un ražotājiem, kuri ir tirgus dalībnieki, un elektroenerģijas tirgotājiem ir pienākums apmaksāt balansēšanas pakalpojumu, kura apjoms tiek noteikts, balstoties uz PSO datiem. 

Sīkāka informācija par Baltijas balansēšanas tirgus struktūru un nebalansa norēķinu principiem ir atrodama pievienotajos dokumentos, kas ir publiski pieejams pielikums Baltijas PSO līgumam par Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala darbību un norēķiniem (dokumenti angļu valodā):

Aktuālā informācija un dati par Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala un Baltijas balansēšanas tirgus darbību turpmāk būs pieejami Baltijas balansēšanas informācijas interneta vietnē: https://dashboard-baltic.electricity-balancing.eu/.

Papildus informāciju par Baltijas balansēšanas tirgus attīstību var iegūt sadaļā Baltijas elektroenerģijas tirgus attīstība.

Balansēšanas elektroenerģijas cenas aprēķina metodika (spēkā līdz 2018. gada 1. janvārim).

Vēsturiskās elektroenerģijas nebalansa cenas lietotājiem 

Adobe Acrobat formātā:

2018.gads Janvāris 

2017.gads Decembris 

2017.gads Novembris 
2017.gads Oktobris 
2017.gads Septembris 
2017.gads Augusts 
2017.gads Jūlijs 
2017.gads Jūnijs 
2017.gads Maijs 
2017.gads Aprīlis 
2017.gads Marts 
2017.gads Februāris 
2017.gads Janvāris 


2016.gads Decembris 
2016.gads Novembris 
2016.gads Oktobris 
2016.gads Septembris 
2016.gads  Augusts 
2016.gads  Jūlijs 
2016.gads  Jūnijs 
2016.gads  Maijs 
2016.gads  Aprīlis 

2016.gads  Marts 

2016.gads  Februāris 
2016.gads  Janvāris 

2015.gads  Decembris 
2015.gads  Novembris 
2015.gads  Oktobris 
2015.gads  Septembris 
2015.gads  Augusts 
2015.gads  Jūlijs 
  2015.gads  Jūnijs 
2015.gads  Maijs 

2015.gads  Aprīlis 
2015.gads  Marts 
2015.gads  Februāris 
2015.gads  Janvāris 


2014.gads  Decembris 
2014.gads  Novembris 
2014.gads  Oktobris 

2014.gads  Septembris 
2014.gads  Augusts 
2014.gads  Jūlijs 
2014.gads  Jūnijs 
2014.gads  Maijs 
2014.gads  Aprīlis 
2014.gads  Marts
2014.gads  Februāris
2014.gads  Janvāris


2013.gads Decembris
 2013.gads Novembris
2013.gads Oktobris
2013.gads Septembris
2013.gads Augusts
2013.gads Jūlijs
2013.gads Jūnijs
2013.gads,Maijs
2013.gads,Aprīls
2012.gads, Marts
2013.gads Februāris
2013.gads Janvāris


2012.gads,decembris
2012.gads,novembris
2012.gads,oktobris
2012.gads,septembris
2012.gads, augusts
2012.gads, jūlijs
2012.gads, jūnijs
2012.gads, maijs
2012.gads, aprīlis
2012.gads, marts
2012.gads, februāris
2012.gads, janvāris

2011.gads, decembris
2011.gads, novembris
2011.gads, oktobris
2011.gads, septembris
2011.gads, augusts

2011.gads, jūlijs 
2011.gads, jūnijs
2011.gads, maijs
2011.gads, aprīlis
2011.gads, marts
2011.gads, februāris
2011.gads, janvaris


2010.gads, decembris
2010.gads, novembris
2010.gads, oktobris
2010.gads, septembris
2010.gads, augusts
2010.gads, jūlijs
2010.gads, jūnijs
2010.gads, maijs
2010.gads, aprīlis
2010.gads, marts
2010.gads, februāris
2010.gads, janvāris

Excel formātā:

2018.gads Janvāris 

2017.gads Decembris 
2017.gads Novembris 
2017.gads Oktobris 
2017.gadsSeptembris
2017.gads Augusts
2017.gads Jūlijs
2017.gads Jūnijs
2017.gads Maijs
2017.gads Aprīlis
2017.gads Marts
2017.gads Februāris

2017.gads Janvāris


2016.gads Decembris
2016.gads Novembris
2016.gads Okbris
2016.gads Septembris
2016.gads Augusts
2016.gads Jūlijs
2016.gads Jūnijs
2016.gads Maijs
2016.gads Aprīlis

2016.gads Marts

2016.gads Februāris
2016.gads Janvāris


2015.gads Decembris 
2015.gads Novembris 
2015.gads Oktobris
 
2015.gads Septembris
 
2015.gads Augusts
 
2015.gads Jūlijs 
2015.gads Jūnijs 
2015.gads
 Maijs

2015.gads Aprīlis
2015.gads Februāris
2015.gads Janvāris

2015.gads Marts


2014.gads Decembris
2014.gads Novembris
2014.gads
 Oktobris
2014.gads Septembris
2014.gads
 Augusts
2014.gads
 Jūlijs
2014.gads Jūnijs
 2014.gads Maijs
2014.gads Aprīlis
2014.gads Marts
 2014.gads Februāris

2014.gads Janvāris


2013.gads Decembris

2013.gads Novembris
2013.gads Oktobris

2013.gads Septembris
2013.gads Augusts
2013.gads,Jūlijs
2013.gads,Jūnijs
2013.gads,Maijs
2013.gads,Aprīls
2013.gads,Marts
2013.gads,Februāris
2013.gads,Janvāris
  

2012.gads,decembris
2012.gads, novembris
2012.gads, oktobris
2012.gads, septembris
2012.gads,  augusts 
2012.gads, jūlijs  
2012.gads, jūnijs
2012.gads, maijs  
2012.gads, aprīlis
2012.gads, marts
2012.gads, februāris
2012.gads, janvāris

2011.gads, decembris
2011.gads, novembris
2011.gads, oktobris
2011.gads, septembris
2011.gads, augusts
2011.gads, jūlijs
2011.gads, jūnijs
2011.gads, maijs
2011.gads, aprīlis
2011.gads, marts
2011.gads, februāris
 2011.gads, janvāris

2010.gads, decembris
2010.gads, novembris
2010.gads, oktobris
2010.gads, septembris
2010.gads, augusts
2010.gads, jūlijs
2010.gads, jūnijs
2010.gads, maijs
2010.gads, aprīlis
2010.gads, marts
2010.gads, februāris
2010.gads, janvāris