Drukāt

Esošo Igaunijas - Latvijas 330 kV starpsavienojumu pārbūve

Projekts ietver 330kV pārvades līniju Tartu (EE) – Valmiera (LV) un Tsirgulina (EE) – Valmiera (LV) rekonstrukcijas, kas ir apvienotas vienā aktivitātē. Abas līnijas ir iekļautas ENTSO-E 2014.gada desmitgades attīstības plānā (TYNDP-2014) ar investīcijas Nr. 1010 un 1011.

Abas minētās elektropārvades līnijas ir būvētas pagājuša gadsimta 60-jos un 70-jos gados, to būvēšanā ievērotie standarti vairs neatbilst mūsdienu ekspluatācijas prasībām, piemēram, caurlaides spējas atšķirības ziemas un vasaras sezonā traucē korektai elektroenerģijas tirgus darbībai. Šīs līnijas ir pilnībā jānomaina ar jaunām, paaugstinātas caurlaides spējas līnijām, lai nodrošinātu augstāku summāro caurlaides spēju Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Šo projektu atbalsta Latvijas un Igaunijas pārvades sistēmas operatori un projekts ir iekļauts nacionālajā pārvades sistēmas attīstības plānā.

Projekts ir pētīts projektu kopas „Baltijas koridors” sastāvā, TYNDP-2014 plāna ietvaros. „Baltijas koridors” ir projekts, kura uzdevums ir palielināt summāro caurlaides spēju caur Baltijas valstīm par 600 MW. Projekts „Baltijas koridors” nodrošinās pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās energosistēmas un kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu energosistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas energosistēmām. Vairāk informācijas var atrast ENTSO-E desmitgades attīstības plānā 2014.