Drukāt

Pārvades tīkla modernizācija un attīstība

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS “Augstsprieguma tīkls” ir atbildīgs par elektroapgādes drošumu un par pārvades tīkla modernizāciju un attīstību.

Lai nodrošinātu drošu Latvijas elektroenerģijas sistēmas darbību un efektīvu elektroenerģijas tirgus funkcionēšanu, un, lai novērstu iekārtu novecošanu, AS “Augstsprieguma tīkls” rekonstruē un modernizē apakšstacijas un elektroenerģijas sadales punktus. Ievērojot Latvijas elektroenerģijas sistēmas attīstību, kā arī kaimiņvalstu elektroenerģijas sistēmu attīstības tendences, AS “Augstsprieguma tīkls” arī izvērtē un lemj par Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas starpsavienojumu attīstības, kā arī iekšēja tīkla pastiprināšanas un modernizēšanas nepieciešamību.

Elektroenerģijas pārvades tīkls tiek attīstīts atbilstoši Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānam, ko ik gadu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), kā arī atbilstoši Eiropas desmitgades pārvades sistēmas attīstības plānam (TYDP). Šis plāns nosaka stratēģiski svarīgu Latvijas un Baltijas jūras reģiona projektu attīstības nepieciešamību, kas pēc tam ir apstiprināti Eiropas Komisijā kopējo interešu projektu sarakstā (EK Regula Nr. 2016/89 no 2015. gada 18. novembra).

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas starptautiskas nozīmes projekti, kas ir iekļauti kopējo interešu projektu sarakstā, ir apskatīti sadaļās šeit, šeit un šeit, kā arī šeit. Attīstības pamatnostādnes tiek noteiktas arī, pamatojoties uz kopējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoru pētījumiem, kas ir publicēti šajā sadaļā.

Minēto attīstības projektu finansēšana notiek no dažādiem avotiem:

  • viens no pamata finansēšanas avotiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais elektroenerģijas pārvades tarifs, kurā noteikta daļa ir paredzēta attīstības projektiem;
  • kopējo interešu projektu attīstībai to nozīmīguma dēļ ne tikai valsts, bet arī reģionālajā līmenī ir iespējams piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu;
  • lai Latvijas elektroenerģijas patērētājiem samazinātu elektroenerģijas pārvades tarifu slogu, starptautiski nozīmīgajiem Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas projektiem tiek piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums no energoinfrastruktūras finanšu instrumentiem;
  • tiem attīstības projektiem, kas palielina starpvalstu pārvades caurlaides spējas, ir iespēja šauro vietu likvidēšanai piesaistīt līdzekļus no pārvades sistēmas operatora sastrēgumu vadības ieņēmumiem, ko veido elektroenerģijas cenu starpība dažādos tirdzniecības apgabalos, kas rodas nepietiekamās starpvalstu pārvades jaudas dēļ.