Drukāt

Kurzemes loks

Atjaunotās Latvijas vēsturē vērienīgākā energoinfrastruktūras projekta – 330 kV gaisvadu augstsprieguma līnijas „Kurzemes loks” izbūve Latvijā ir daļa no lielāka – “NordBalt” – projekta, kura realizācijas ietvaros jau ir realizēta Lietuvas – Zviedrijas starpsavienojuma izbūve, kā arī Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas elektroenerģijas pārvades tīkla pastiprināšana, lai uzlabotu visas Baltijas energoapgādes drošumu. Vienlaikus projekta realizācija atrisinās problēmas ar līdz šim iztrūkstošajām palielinātas jaudas pieslēgumu iespējām Kurzemē.

“NordBalt”, un līdz ar to arī tajā ietilpstošais “Kurzemes loks”, ir daļa no Baltijas Elektroenerģijas Tirgus Starpsavienojuma plāna (Baltic Electricity Market Interconnection Plan), ko 2009. gadā parakstīja Eiropas valstu augsta līmeņa valdības pārstāvji. Starptautiskā energoinfrastruktūras attīstības projekta realizācijas rezultātā tiks attīstīts Baltijas elektroenerģijas tirgus, nodrošinot elektroenerģijas pirkšanas, pārdošanas un tranzīta iespējas ar citām Eiropas Savienības valstīm.

“Kurzemes loka” jauno 330 kV elektrolīniju kopējais garums plānots ap 330 km, jauda – 800 MW, izmaksas – ap 220 milj. eiro, aptuveni pusi no tām segs Eiropas Komisija līdzfinansējuma programmu ietvaros - no Eiropas Enerģētikas atjaunošanas programmas (European Energy Programme for Recovery) un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (Connecting Europe Facility) līdzekļiem.

AS „Augstsprieguma tīkls” kā Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par „Kurzemes loks” projekta realizāciju.