Drukāt

Elektropārvades līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES piešķirts Eiropas līdzfinansējums

20.02.2017.

Jaunbūvējamajai 330 kV elektropārvades līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES, kas ir Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma iekšējais tīkla pastiprinājums Latvijas teritorijā, ir piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums 50% apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzekļiem.  2017.gada 17.februārī pieņemtais lēmums paredz, ka kopējais piešķirtais līdzfinansējums ir 9,9 miljoni eiro.

Minētajai elektropārvades līnijai ir jābūt nodotai ekspluatācijā līdz 2020.gadam, pirms darbu uzsāks Igaunijas-Latvijas trešais starpsavienojums. Reģionālā mērogā šis tīkla pastiprinājums spēlēs būtisku lomu caurlaides spējas palielinājumam Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Projekts ir iekļauts nacionālajā pārvades sistēmas attīstības plānā 2015. un 2016.gadā.

Minētais tīkla pastiprinājums nodrošinās Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnu funkcionalitāti remontu un atslēgumu gadījumos Rīgas reģiona pārvades elektrotīklos.